Galaxy Shiny Glaze for Donut

ส่วนผสม

ส่วนประกอบ

  1. เกลซซิ่งกาแล็กซี่

วิธีทำ

  1. แบ่งเป็น  4  ส่วน ( 100 กรัม )
  2. 1 / มีฮัวร์ พลัส และ สี แดง ผสมให้เข้ากัน เพิ่มสีเงิน 1 กรัม
  3. 2 / มีฮัวร์ พลัส และ สี ฟ้า ผสมให้เข้ากัน เพิ่มสีเงิน 1 กรัม
  4. 3 / มีฮัวร์ พลัส และสีม่วง ผสมให้เข้ากัน เพิ่มสีเงิน 1 กรัม
  5. 4 / ละลายในน้ำเพิ่มมีฮัวร์ พลัส ไทเทเนียมผสมให้เข้ากัน

เคล็ดลับ

  • เกลซซิ่งสามารถเก็บไว้ได้หนึ่งเดือนโดย
  • คลุมด้วยฟิล์มพลาสติก
  • เก็บในตู้เย็น