Velvet Cheese Frosting Cake

ส่วนผสม

วิธีทำ
  1. ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน
  2. อบที่ 180 องศา  เซลเซียสเป็นเวลา 15 - 18 นาทีขึ้นอยู่กับขนาด