Cremfil Silk Custard

เครมฟิล เป็นสินค้ากลุ่มไส้ขนมสำเร็จรูปที่มีเนื้อครีม ใช้กับผลิตภัณฑ์ขนมอบได้หลากหลายชนิด

สามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังอบ หรือขนมอบแช่แข็ง ช่วยเพิ่มรสชาติให้ขนมอบและควบคุมให้มีคุณภาพคงที่ได้

 • สินค้ากลุ่มไส้ขนมที่มีเนื้อครีม ใช้กับผลิตภัณฑ์ขนมอบหลากหลายชนิด สามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิห้องได้
 • สามารถใช้กับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีคุณภาพคงที่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขนมอบได้

เครมฟิล เป็นสินค้ากลุ่มไส้ขนมสำเร็จรูปที่มีเนื้อครีม ใช้กับผลิตภัณฑ์ขนมอบได้หลากหลายชนิด

สามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังอบ หรือขนมอบแช่แข็ง ช่วยเพิ่มรสชาติให้ขนมอบและควบคุมให้มีคุณภาพคงที่ได้

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • สะดวก พร้อมใช้งาน
 • จัดเก็บที่อุณหภูมิห้องได้
 • มีความคงทนในขั้นตอนการอบและกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
 • ใช้กับขนมอบแช่แข็งได้

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • เนื้อเนียน
 • รสเลิศ

ดูคำอธิบายทั้งหมด

เครมฟิล เป็นสินค้ากลุ่มไส้ขนมสำเร็จรูปที่มีเนื้อครีม ใช้กับผลิตภัณฑ์ขนมอบได้หลากหลายชนิด

สามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังอบ หรือขนมอบแช่แข็ง ช่วยเพิ่มรสชาติให้ขนมอบและควบคุมให้มีคุณภาพคงที่ได้

 • สินค้ากลุ่มไส้ขนมที่มีเนื้อครีม ใช้กับผลิตภัณฑ์ขนมอบหลากหลายชนิด สามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิห้องได้
 • สามารถใช้กับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีคุณภาพคงที่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขนมอบได้

เครมฟิล เป็นสินค้ากลุ่มไส้ขนมสำเร็จรูปที่มีเนื้อครีม ใช้กับผลิตภัณฑ์ขนมอบได้หลากหลายชนิด

สามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังอบ หรือขนมอบแช่แข็ง ช่วยเพิ่มรสชาติให้ขนมอบและควบคุมให้มีคุณภาพคงที่ได้

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • สะดวก พร้อมใช้งาน
 • จัดเก็บที่อุณหภูมิห้องได้
 • มีความคงทนในขั้นตอนการอบและกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
 • ใช้กับขนมอบแช่แข็งได้

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • เนื้อเนียน
 • รสเลิศ

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

วิจัยและพัฒนา

ทีมงานวิจัยของเราพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันล้ำสมัยของเราพร้อมให้บริการอย่างครบถ้วน

วิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด