Pearl Sugar P4

น้ำตาลเม็ดสีขาว สำหรับใช้ตกแต่งขนมได้หลากหลาย ใช้ได้ทั้งก่นอบและหลังอบ หรือตกแต่งหน้าตาของขนมได้อย่างหลากหลาย

  • น้ำตาลเม็ดสีขาว สำหรับใช้ตกแต่งขนมได้หลากหลาย ใช้ได้ทั้งก่นอบและหลังอบ หรือตกแต่งหน้าตาของขนมได้อย่างหลากหลาย

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • น้ำตาลเม็ดสีขาว สำหรับใช้ตกแต่งขนมได้หลากหลาย ใช้ได้ทั้งก่นอบและหลังอบ หรือตกแต่งหน้าตาของขนมได้อย่างหลากหลาย

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

  • น้ำตาลเม็ดสีขาว สำหรับใช้ตกแต่งขนมได้หลากหลาย ใช้ได้ทั้งก่นอบและหลังอบ หรือตกแต่งหน้าตาของขนมได้อย่างหลากหลาย

ดูคำอธิบายทั้งหมด

น้ำตาลเม็ดสีขาว สำหรับใช้ตกแต่งขนมได้หลากหลาย ใช้ได้ทั้งก่นอบและหลังอบ หรือตกแต่งหน้าตาของขนมได้อย่างหลากหลาย

  • น้ำตาลเม็ดสีขาว สำหรับใช้ตกแต่งขนมได้หลากหลาย ใช้ได้ทั้งก่นอบและหลังอบ หรือตกแต่งหน้าตาของขนมได้อย่างหลากหลาย

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • น้ำตาลเม็ดสีขาว สำหรับใช้ตกแต่งขนมได้หลากหลาย ใช้ได้ทั้งก่นอบและหลังอบ หรือตกแต่งหน้าตาของขนมได้อย่างหลากหลาย

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

  • น้ำตาลเม็ดสีขาว สำหรับใช้ตกแต่งขนมได้หลากหลาย ใช้ได้ทั้งก่นอบและหลังอบ หรือตกแต่งหน้าตาของขนมได้อย่างหลากหลาย

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

Sensory Analysis

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ การรับรู้ และความชอบของผู้บริโภคในสูตร รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของกระบวนการ

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส

ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค