Fruitfil Strawberry Plus

ฟรุ๊ตฟิลรสสตรอเบอรี่ ใช้กับผลิตภัณฑ์ขนมอบได้หลากหลายชนิด สามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังอบ หรือขนมอบแช่แข็ง มีส่วนผสมของสตรอเบอรี่แท้

  • ฟรุ๊ตฟิลรสสตรอเบอรี่ ใช้กับผลิตภัณฑ์ขนมอบได้หลากหลายชนิด สามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังอบ หรือขนมอบแช่แข็ง มีส่วนผสมของสตรอเบอรี่แท้

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • สะดวก พร้อมใช้งาน
  • จัดเก็บที่อุณหภูมิห้องได้

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

  • รสเลิศ
  • ทำจากสตรอเบอรี่แท้

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ฟรุ๊ตฟิลรสสตรอเบอรี่ ใช้กับผลิตภัณฑ์ขนมอบได้หลากหลายชนิด สามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังอบ หรือขนมอบแช่แข็ง มีส่วนผสมของสตรอเบอรี่แท้

  • ฟรุ๊ตฟิลรสสตรอเบอรี่ ใช้กับผลิตภัณฑ์ขนมอบได้หลากหลายชนิด สามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังอบ หรือขนมอบแช่แข็ง มีส่วนผสมของสตรอเบอรี่แท้

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • สะดวก พร้อมใช้งาน
  • จัดเก็บที่อุณหภูมิห้องได้

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

  • รสเลิศ
  • ทำจากสตรอเบอรี่แท้

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

Sensobus

เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีอุปกรณ์ครบครัน เป็นรถที่สามารถเดินทางไปยังที่ซึ่งผู้บริโภคโดยตรง และสามารถรองรับคนได้ 250 คนต่อวัน

Sensobus

ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค