Coverliq Orange Coating OR002

ช็อคโกแลตคอมพาวด์รสส้ม ให้สีสรรสวยงามและมีกลิ่นหอมของส้มอย่างมีเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ขนมอบ

 • ผลิตภัณฑืเลียนแบบช็อกโกแลคกลิ่นส้ม
 • รสชาติที่ยอดเยี่ยม
 • กลิ่นหอมของส้ม
 • เหมาะสำหรับขนมหวานทุกชนิด

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ใช้งานได้หลากหลาย
 • มีความเงางามเป็นเลิศ
 • เนื้อสัมผัสที่ดี
 • กลิ่นหอมส้ม
 • ไม่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์
 • ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ต้องทำTempering

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • รสชาติดี
 • เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
 • สอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค
 • สะดวกในการบริโภค

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ช็อคโกแลตคอมพาวด์รสส้ม ให้สีสรรสวยงามและมีกลิ่นหอมของส้มอย่างมีเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ขนมอบ

 • ผลิตภัณฑืเลียนแบบช็อกโกแลคกลิ่นส้ม
 • รสชาติที่ยอดเยี่ยม
 • กลิ่นหอมของส้ม
 • เหมาะสำหรับขนมหวานทุกชนิด

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ใช้งานได้หลากหลาย
 • มีความเงางามเป็นเลิศ
 • เนื้อสัมผัสที่ดี
 • กลิ่นหอมส้ม
 • ไม่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์
 • ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ต้องทำTempering

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • รสชาติดี
 • เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
 • สอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค
 • สะดวกในการบริโภค

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

Sensory Analysis

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ การรับรู้ และความชอบของผู้บริโภคในสูตร รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของกระบวนการ

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส

ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค