พูราโต๊ส ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่นเหล่านี้เป็นสิ่งที่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นพูราโต๊สจึงให้คำมั่นสัญญาต่อผู้บริโภคเพื่ออนาคตของคนในยุคต่อไป เราจึงทุ่มเทให้กับการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความยั่งยืน ให้เกียรติและมีความสมดุลที่สุด และแผนการดำเนินงานของเรามีดังต่อไปนี้

การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน

พูราโต๊สได้ประสบความความสำเร็จเป็นอย่างดี ในการลดการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกลงไปได้ถึง 24 % เมื่อเทียบกับธุรกิจในประเภทเดียวกัน (อ้างอิงข้อมูลจากปี 2016) เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในปี 2025 ด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างต่อไปนี้

1. ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

เพราะเมื่อมีการใช้พลังงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้พลังงานที่ถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองนั้นลดน้อยลง อีกทั้งการอาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงก็จะช่วยให้กระบวนการการใช้พลังงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีก เช่นเดียวกับการหมุนเวียนพลังงาน และการดูแลรักษาความสะอาดไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งในปี 2020 นั้น พูราโต๊สก็ได้ลงทุนใน 13 กลุ่มพลังงาน

ไม่ว่าจะเป็น ระบบส่งน้ำและโรงงานผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมใน Groot-Bijgaaden ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บริษัทพูราโต๊สนั่นเอง ซึ่งโครงการผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมนั้น สามารถผลิตพลังงานได้ถึง 65 % ของความต้องการในการใช้ไฟ และ 30 % ของพลังงานความร้อน จึงถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะทำให้พูราโต๊สใกล้ความสำเร็จไปอีกขั้น

2. พลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียนนั้น ถูกสร้างขึ้นโดยการใช้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ลม ฝน น้ำขึ้นน้ำลง คลื่นและความร้อนในชั้นใต้ดิน

และที่พูราโต๊สเรารู้ดีว่าการเปลี่ยนแหล่งพลังงานนั้น สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการใช้พลังงานในรูปแบบพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในตอนนี้เราได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไปแล้วกว่า 25,000 ตารางเมตรในทั่วทั้งโรงงานผลิตของเราใน 6 ประเทศ และเรายังมีแผนที่จะสร้างเพิ่มอีกใน 25 แห่ง สิ่งนี้เองจะช่วยให้เราสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 71 % จากความต้องการในการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากนี้พูราโต๊สก็ยังมีการจัดหาพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนแบบ 100 % ในประเทศต่าง ๆ เช่น เบลเยี่ยม อเมริกา สเปน จีน เม็กซิโก รัสเซีย และบราซิล ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดของเราต้องสำเร็จภายในปี 2023 อย่างแน่นอน

3. การชดเชยคาร์บอน

พูราโต๊สมีแนวคิดในการชดเชยคาร์บอนให้โลกใบนี้ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูงสุด โดยที่เราจะไม่ใช้วิธีง่าย ๆ อย่างการซื้อใบรับรองการปล่อยก๊าซคาร์บอน แต่เราใช้วิธีที่ยั่งยืนกว่าอย่างการปลูกต้นไม้ทดแทน ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดักจับคาร์บอน เราจึงมีสวนต้นโกโก้ ภายใต้โครงการ Cacao-Trace ของเรา

ซึ่งโดยปกติแล้วเกษตรกรก็จะปลูกแค่ต้นโกโก้เท่านั้น แต่เรามีการสอนให้เกษตรกรปลูกต้นไม้ประเภทต่าง ๆ มากขึ้นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงา อย่างเช่นต้นซุง หรือต้นไม้ที่ให้ผลอย่างส้มโอ

แน่นอนว่าต้นไม้ประเภทต่าง ๆ ก็จะดักจับคาร์บอนได้มากขึ้น และทำให้เกษตรกรได้ผลประโยชน์จากการปลูกรูปแบบนี้อีกด้วย เช่น

  • ต้นโกโก้จะได้ประโยชน์จากต้นไม้ที่ให้ร่มเงา ในการช่วยป้องกันจากฝนที่ตกหนัก
  • การเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
  • การปลูกต้นไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้ดินดี จึงช่วยลดปริมาณปุ๋ยที่ต้องใช้ลงไปได้อย่างมาก

ระบบการบำรุงรักษาน้ำ

การบำรุงรักษาระบบน้ำในโรงงานต่าง ๆ รวมไปถึงการดำเนินการสร้างเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย จะช่วยให้เราสามารถปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำในชุมชนได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเราได้นำร่องโครงการไปแล้วในประเทศเวียดนามและเริ่มก่อสร้างที่อินโดนีเซีย

และเพื่อแสดงให้เห็นว่าน้ำที่เราปล่อยลงสู่แม่น้ำนั้นมีความสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากพอ เรายังมีการสร้างบ่อเลี้ยงปลาจากน้ำที่บำบัดแล้วอีกด้วย

Waste

สงครามขยะของพูราโต๊ส

ที่พูราโต๊สนั้น เราต้องการให้เกิดการสร้างขยะน้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเรายังมีเป้าหมายสำคัญอย่างการทำให้วัสดุของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของเรา สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ หรือสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ และในขณะเดียวกันก็ยังต้องสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นไปได้ภายในปี 2025

พูราโต๊สถือว่าเราได้ดำเนินการตามคำสัญญาของเราไปอีกขั้น

และเรายังสร้างความท้าทายใหม่ในการจัดหาวัสดุคาร์ดบอร์ดและวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ไม้ 100 % ภายในปี 2025 ให้ได้ จากแหล่งป่าไม้ที่ได้รับการรับรองจาก FCS และ PEFC

นอกจากนี้แล้ว เรายังมีเป้าหมายที่จะต้องไม่มีขยะสักชิ้นต้องถูกนำไปฝังกลบอีกต่อไปภายในปี 2030 เราเชื่อว่าการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และความรับผิดชอบที่มาพร้อมความมุ่งมั่น จะช่วยให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้ในที่สุด

เพื่อโลกที่ดีขึ้น

ที่พูราโต๊ส เรารู้ดีว่าการดูแลโลกของเราให้ดีนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญเพียงใด เราจึง reduce, reuse และ recycle ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้สัญญาว่าจะช่วยรักษาผืนป่าและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างดี นอกจากนี้เรายังมุ่งม่นที่จะจัดหาวัตถุดิบทั้งหมดด้วยความรับผิดชอบจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

เพื่อผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมเบเกอรี่ ขนมอบ และช็อกโกแลต ทาง Puratos จึงได้จัดหาวัตถุดิบที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก เรามุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับทุกคนอย่างเปิดเผย