พันธกรณี – ภาพรวมเพจ

คนรุ่นต่อไป

สิ่งที่เราทำในวันนี้เป็นรากฐานสำหรับคนรุ่นใหม่ พูราโต๊สมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ ในฐานะ บริษัท ที่มีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ได้แก่ : โลก ชุมชน มรดกผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อจัดหา และพนักงานพูราโต๊ส

ค้นพบ

โภชนาการ

เราต้องการที่จะมีบทบาทในเชิงรุก ด้านการโภชนาการที่เป็นประโยชน์ในตลาด นั่นคือเหตุผลที่เรารวมโภชนาการไว้ในทุกสิ่งที่เราทำ

ค้นพบ

ฉลาก Clean (er)

ผู้บริโภคต้องการทราบองค์ประกอบของอาหาร ดังนั้นพวกเขาให้ความสำคัญกับฉลากผลิตภัณฑ์มากขึ้น ผู้บริโภคชอบฉลากที่สั้น และชัดเจน โดยให้ความสำคัญกับส่วนผสมหลักจากธรรมชาติ หรือชื่อส่วนผสมที่พวกเขารู้จัก

ค้นพบ