พันธกรณี – ภาพรวมเพจ

คนรุ่นต่อไป

สิ่งที่เราทำในวันนี้เป็นรากฐานสำหรับคนรุ่นใหม่ พูราโต๊สมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ ในฐานะ บริษัท ที่มีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ได้แก่ : โลก ชุมชน มรดกผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อจัดหา และพนักงานพูราโต๊ส

ค้นพบ