ที่พูราโต๊ส เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อสังคม เราเชื่อมั่นว่าประชาชนจะให้ความสำคัญมากขึ้นกับผลกระทบต่อความยั่งยืนของอาหารของพวกเขาในอนาคต

โลก

โลก

เราตระหนักและพร้อมที่จะมีบทบาทรับผิดชอบต่อความท้าทายระดับโลกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

สังคม

สังคม

การเป็นพันธมิตรกับชุมชนท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญของบริษัทเราทั่วโลกทั่วโลก

มรดกผลิตภัณฑ์

มรดกผลิตภัณฑ์

การทำขนมอบ และช็อกโกแลตถือเป็นทักษะที่มีมายาวนาน และทรงคุณค่ามากที่สุดของมนุษยชาติ เรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่มในการรักษามรดกนี้

การจัดหา

การจัดหา

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรามุ่งเน้นการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะโกโก้และน้ำมันปาล์ม

พนักงานพูราโต๊ส

พนักงานพูราโต๊ส

พูราโต๊สให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลพนักงานของเราอย่างดี เพราะพนักงานคือหัวใจสำคัญขององค์กร