ที่พูราโต๊ส เราเสาะหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรมเบเกอรี่อย่างขนมอบและช็อคโกแลต ที่สำคัญเราได้จัดหาวัตถุดิบเหล่านั้นด้วยความใส่ใจและความรับผิดชอบ จึงมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบจากเราเป็นวัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอยู่เสมอ ซึ่งในการผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ใช้ในการทำเบเกอรี่ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์ม โกโก้ แป้งสาลี และน้ำตาลที่ล้วนมาจากธรรมชาติ

นั่นเป็นเหตุผลที่เรามุ่งมั่น 100% ในการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ เป็นหัวใจหลักสำคัญของการดำเนินธุรกิจของเรา เพราะสิ่งที่เราใส่ใจคือแหล่งที่มาที่ดี เพื่อให้การผลิตออกมามีคุณภาพสูงนั่นเอง ยิ่งไปกว่านั้นวัตถุดิบที่เราได้มาจะต้องสามารถตรวจสอบได้ และต้องมาจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดีด้วยนั่นเอง

 

การจัดหาน้ำมันปาล์ม

น้ำมันปาล์ม คือ วัตถุดิบสำคัญสำหรับพูราโต๊ส เพราะน้ำมันปาล์มนั้นช่วยทำให้เบเกอรี่มีกลิ่นหอมที่น่ารับประทาน และให้รสชาติที่เยี่ยมยอดอีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่น้ำมันปาล์มก็จะต้องมีคุณภาพสูง และมีมาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืน

พูราโต๊สจึงเป็นสมาชิก Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) หรือมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน มาตั้งแต่ปี 2010 นั่นหมายความว่าที่พูราโต๊สนั้น ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตอย่างแข็งขัน และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้น้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพ 100 % เพื่อให้สิ่งแวดล้อม และชุมชนไม่ได้รับผลกระทบจากการผลิตน้ำมันปาล์มนั่นเอง ที่สำคัญเรายังได้ร่วมมือกับภาคชุมชน รวมถึงผู้ผลิตตลอดจนถึงผู้บริโภค ในการขับเคลื่อนมาตรฐานในการผลิตน้ำมันปาล์มให้ก้าวไปอีกขั้นอยู่เสมอ

เรามุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์ม

 • ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า รวมไปถึงการใช้ไฟ
 • ตลอดจนถึงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและชีวิตของสัตว์ป่าไปพร้อมกันอีกด้วย
 • โดยที่เราได้มีการอนุรักษ์พื้นที่พรุ ซึ่งพื้นที่พรุนั้น มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่พรุนั้น สามารถกักเก็บคาร์บอนและยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอีกด้วย
 • นอกจากนี้เรายังมีบทบาทในการดูแลจัดการระบบน้ำ ซึ่งเป้าหมายของเราคือการปกป้องผืนป่าด้วยการเพิ่มพื้นที่มี HCV สูงเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าและป่าที่มี HCS สูง โดยที่ป่าเหล่านี้มักจะมีระบบนิเวศที่หายาก, ถูกคุกคาม หรือใกล้สุญพันธุ์ และมีความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น
 • ดังนั้นการให้ความเคารพต่อคนงานและชุมชนท้องถิ่นเสมอโดยสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฏหมายท้องถิ่นเป็นสิ่งที่พูราโต๊สทำเสมอมา
 • อีกทั้งเรายังได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงานและให้บริการทางด้านสุขภาพและการศึกษา เพื่อให้ชีวิตพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยในโครงการน้ำมันปาล์มยั่งยืนของเรา
 • ปฎิบัติตามมาตรฐานและมีความโปร่งใสทีสามารถตรวจสอบได้เสมอ

โกโก้

ในปัจจุบันยังมีโรงงานอยู่หลายแห่งที่ยังคงใช้วิธีการผลิตโกโก้แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืน ทั้งยังสงผลให้ชาวสวนที่มีรายได้จากการปลูกต้นโกโก้มีรายได้ที่น้อยเกินไป จึงทำให้ชาวสวนเลิกปลูกต้นโกโก้ และหันไปปลูกพืชอย่างอื่นแทนเพื่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโรงงาผลิตช็อคโกแลตก็มีมาตรการที่พยายามช่วยให้ชาวสวนได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการปลูกต้นโกโก้ แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพออยู่ดี

Cacao-Trace: A life-changing approach to sustainable cocoa sourcing

ที่พูราโต๊สเราจึงได้นำแนวคิด Cocao-Trace ซึ่งเป็นแนวคิดการปลูกโกโก้อย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนโกโก้ โดยโครงการนี้จะการันตีรายได้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับชาวสวนที่ปลูกโกโก้ที่ได้คุณภาพระดับพรีเมี่ยม ซึ่งชาวสวนจะได้โบนัสจากการผลิตช็อคโกแลตอีกถึง 0.10 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัมเลยทีเดียว ส่งผลให้การปลูกโกโก้ยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้สูง พร้อมยังช่วยให้ชาวสวนมีรายได้ที่มากขึ้น

แนวคิด Cacao-Trace ของเราจะช่วยให้:

 • เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น และได้มีการศึกษาที่ดีขึ้น
 • โลกที่ดีขึ้น
 • ธุรกิจที่ดีขึ้น
 • ผู้บริโภคมีแนวความคิดที่ดีขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นโครงการนี้ทำให้พูราโต๊สได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่าง International Award Cocoa of Excellence, Paris ปี 2013 หรือการประมูลงาน Cocoa of Excellence ที่ Chocoa ปี 2019 อีกด้วย

ผลไม้

แม้ว่าจากงานวิจัยของ Taste Tomorrow ที่ยืนยันว่าโดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคมักจะไม่ใส่ใจว่าแหล่งอาหารที่ทานเหล่านั้นจะมาจากไหน และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2021 พูราโต๊สก็ได้พยายามสำรวจเกี่ยวกับผู้บริโภค เพื่อยืนยันถึงคุณค่าของการรู้ที่มาของแหล่งอาหารนั้นสำคัญและสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้การผลิตอาหารต่าง ๆ มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ด้วยโปรแกรม Field to fork ของพูราโต๊ส เราจึงได้ใกล้ชิดกับเกษตรกรไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ของชาวสวน ตลอดจนถึงการจัดการน้ำ และดินอย่างมีคุณภาพ

พร้อมทั้งหาแหล่งกำเนิดและเพาะพันธุ์ในท้องถิ่นเพื่อค้นหารสชาติที่ได้จากแหล่งที่มาที่ต่างกันไป เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกที่หลากหลายและเกิดความโปร่งใสในการผลิตนั่นเอง

Environment

ทั้งนี้ก็เพื่อให้โลกของเรา มีความน่าอยู่มากขึ้น มีอากาศที่สะอาด มีน้ำที่สะอาด มีการลดของเสีย และอาหารที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้คนอยู่เสมอ ที่พูราโต๊สจึงริเริ่มและทุ่มเทเปลี่ยนแปลง เพื่อโลกที่ดีกว่า

เพื่อโลกที่ดีขึ้น

ที่พูราโต๊ส เรารู้ดีว่าการดูแลโลกของเราให้ดีนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญเพียงใด เราจึง reduce, reuse และ recycle ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้สัญญาว่าจะช่วยรักษาผืนป่าและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างดี นอกจากนี้เรายังมุ่งม่นที่จะจัดหาวัตถุดิบทั้งหมดด้วยความรับผิดชอบจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด