ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ที่มาพร้อมความใส่ใจจากพูราโต๊ส

เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกหลานของเรา อยู่บนโลกที่สวยงามและปลอดภัยได้ ดังนั้นพูราโต๊สจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการ reduce, reuse และ recycle ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาป่าไม้รวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย นอกจากนี้เรายังใช้วัตถุดิบทั้งหมดในกระบวนการการผลิตจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ว่าปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นของเราเพื่อโลกที่ดีขึ้น เราจึงมีเป้าหมายในกระบวนการต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการหาวัตถุดิบ การผลิต และในส่วนของเป้าหมายที่พูราโต๊สตั้งเป้าเอาไว้ว่า
ความเป็นกลางทางคาร์บอนต้องสำเร็จเป็นจริงภายในปี 2025
การรักษาความสมดุลของน้ำสำเร็จเป็นจริงภายในปี 2030
การสร้างขยะเป็นศูนย์ให้ได้ทั่วทุกมุมโลกภายในปี 2030


เพราะเราเข้าใจว่า การตั้งเป้าหมายโดยปราศจากแผนการที่ชัดเจนนั้นก็เป็นเพียงแค่ความฝัน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงคิดวิธีต่อไปนี้เพื่อช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกดูได้ที่นี่

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

พูราโต๊ส คิดวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเช่น การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรมเบเกอรี่ อย่างเช่น ขนมอบและช็อคโกแลต เราจึงได้จัดหาวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลกที่สามารถตรวจสอบได้ 100% ทั้งในกระบวนการการผลิตตลอดไปจนถึงการปลูกนั่นเอง

Environment

Environment

ทั้งนี้ก็เพื่อให้โลกของเรา มีความน่าอยู่มากขึ้น มีอากาศที่สะอาด มีน้ำที่สะอาด มีการลดของเสีย และอาหารที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้คนอยู่เสมอ ที่พูราโต๊สจึงริเริ่มและทุ่มเทเปลี่ยนแปลง เพื่อโลกที่ดีกว่า

ความตั้งมั่นในสัญญาจากพูราโต๊สที่ให้กับคุณและคนรุ่นต่อไป

ที่พูราโต๊ส พวกเราอุทิศตนเพื่อสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของเรา ด้วยคำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อคุณและคนในรุ่นต่อไป เราจึงทุ่มเทให้กับรูปแบบการดำเนินงานแบบองค์รวม มองภาพรวมต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืน ให้เกียรติ และมีความสมดุล

อ่านเพิ่มเติม

เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่ว่าเป้าหมายและความหวังในอนาคตของเราจะมุ่งมั่นเพียงใด พูราโต๊สก็จะให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอับดับแรกเสมอ เราจึงสร้างความสมดุลระหว่างนวัตกรรมใหม่ ๆ กับประเพณีแบบดั้งเดิมไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า ในคุณภาพที่เหนือกว่านี้ เราจะไม่ลดทอนคุณค่าในความมุ่งมั่นของเราและก้าวไปข้างหน้าด้วยความสำเร็จของทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับเรา

อ่านเพิ่มเติม