เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ที่พูราโต๊ส

ที่พูราโต๊สไม่ได้มีดีแค่สินค้า แต่เรายังใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้คนเหนือสิ่งอื่นใด เราจึงสร้างความสมดุลระหว่างนวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ และการผลิตแบบดั้งเดิม ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตั้งใจที่จะนำคุณภาพและคุณค่าไปสู่ผู้คนที่ร่วมทางไปกับเรา

ความมุ่งมั่นตั้งใจของเราที่จะสร้างชีวิตที่ดีกว่า แม้ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของเราจะต้องการช่วยโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้น แต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นเสียก่อน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ทำงานร่วมกับเรา เพื่อให้เราสามารถทำงานด้วยกันกับชุมชนอย่างสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่งคงสำหรับชาวสวนทั่วโลกทั้งในแง่ของการผลิตและการศึกษา โดยเป็นที่รู้กันดีกว่าที่พูราโต๊ส เราได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมโรงเรียนเบเกอรี่ของเรา ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสให้มากขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนต่อไป

เป้าหมายในระยะยาวของเราที่มีต่อผู้คน

ชุมชน

  • แจกจ่ายโบนัสกว่า 4 ล้านยูโร สำหรับผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตให้กับเกษตรกรในปี 2025 เปิดโรงเรียนสอนทำเบเกอรี่ในทุก ๆ ปี มีนักเรียน 1,000 คนในโรงเรียนสอนทำเบเกอรี่ในปี 2030 สร้างการทำงานที่มีความหลากหลาย และมีโอกาสที่เท่าเทียมกันทุกคน

การรักษามรดกของมนุษยชาติ

  • อนุรักษ์ 5 สายพันธุ์โกโก้ของชนพื้นเมืองชาวเม็กซิโกรวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
  • เพิ่ม 10,000 ซาวโดวจ์ (Sourdough) ลงในห้องสมุดดิจิทัลเพื่อความเข้าใจในความหลากหลาย

For more information, check out our annual sustainability report.

Heritage

Heritage

เพราะมรดกในการทำเบเกอรี่และช็อคโกแลตแบบดั้งเดิมนั้น เป็นทักษะที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดอย่างนึงของมนุษยชาติ เราจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะบำรุงรักษามรดกเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป

People

People

เพราะพูราโต๊สเห็นคุณค่าของชีวิต เราจึงต้องการให้พนักงานของเราทุกคนมี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการทำงาน

Communities

Communities

ที่พูราโต๊สเราทำงานกับผู้คนที่หลากหลายรวมไปถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน เราจึงมีวิธีการทำงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ดังนั้นเราจึงมีความตั้งใจที่จะยกระดับชีวิตของเกษตรกรที่ทำงานร่วมกับเรา ไม่ใช่แค่รายได้ที่ยุติธรรม แต่ต้องเป็นเป้าหมายที่มากกว่านั้นอย่างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรด้วยโอกาสทางการศึกษานั่นเอง

ความตั้งมั่นในสัญญาจากพูราโต๊สที่ให้กับคุณและคนรุ่นต่อไป

ที่พูราโต๊ส พวกเราอุทิศตนเพื่อสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของเรา ด้วยคำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อคุณและคนในรุ่นต่อไป เราจึงทุ่มเทให้กับรูปแบบการดำเนินงานแบบองค์รวม มองภาพรวมต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืน ให้เกียรติ และมีความสมดุล

อ่านเพิ่มเติม

เพื่อโลกที่ดีขึ้น

ที่พูราโต๊ส เรารู้ดีว่าการดูแลโลกของเราให้ดีนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญเพียงใด เราจึง reduce, reuse และ recycle ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้สัญญาว่าจะช่วยรักษาผืนป่าและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างดี นอกจากนี้เรายังมุ่งม่นที่จะจัดหาวัตถุดิบทั้งหมดด้วยความรับผิดชอบจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด

อ่านเพิ่มเติม