การคืนสู่สังคม

พูราโต๊สเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมกับประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความรู้ ทักษะ ให้กับผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่คนในชุมชน

นี่เป็นวิถีที่เราสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้มีงานทำ

โรงเรียนสอนเบเกอร์รี่

หนึ่งในเป้าหมายของเราคือการช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ในชุมชนด้อยโอกาสได้ทำงานที่ทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี ในประเทศอินเดีย และ บราซิลเราประสบความสำเร็จจากการเปิดโรงเรียนเบเกอร์รี่ขึ้นครั้งแรก