Our Nutritional Aim

ในฐานะผู้นำด้านโภชนาการระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ และข้อมูลงานวิจัยผู้บริโภค พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในภาคธุรกิจ จึงส่งผลให้เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้านสุขภาพดียิ่งขึ้น

ของเรา

พันธสัญญาทางโภชนาการ

การปรับปรุงด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์

01

การปรับปรุงด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์

ทุกครั้งที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์เรามั่นใจว่าด้านโภชนาการได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยไม่กระทบกับรสชาติ

การวิจัย

02

การวิจัย

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำและสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค

การแบ่งปันข้อมูล

03

การแบ่งปันข้อมูล

เราแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญของเรากับลูกค้าของเราและให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริโภคตลอดจนข้อมูลด้านโภชนาการ

หลักเกณฑ์ทางโภชนาการ

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์

ของเรา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของคุณ

ค้นพบ

ของเรา

เครื่องมือและบริการ

แบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญของเรากับคุณ

ค้นพบ