ส่วนผสม

วิธีทำ

  1. ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน ด้วยความเร็วปานกลาง 5 นาที
  2. แบ่งแป้งสีต่างๆไว้
  3. ทำแผ่นเครมในกะทะทีละสี
  4. นำแผ่นเครมมาวางซ้อนกัน ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมชานตี้แพค