Canneles Caramel

ส่วนผสม

ขั้นตอนการทำ

  1. ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน และคนให้เข้ากัน
  2. นำเข้าตู้เย็นตลอดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
  3. เทใส่แม่พิมพ์ และนำไปอบ 10 นาที ที่อุณหภูมิ 260 C จากนั้นอบที่อุณหภูมิ 180C เป็นเวลา 50 นาที