Soft'r Alpaga

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง มีคุณภาพเป็นเลิศ ที่ช่วยทำให้ขนมปังแซนวิช จะมีคุณภาพที่ดีนุ่มทั้งเปลือกและเซลล์ของขนมปัง

 • สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
 • ช่วยทำให้ผู้ผลิตหมดความกังวลในกระบวนการผลิต
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพที่ดีและมีรูปร่างสวยงาม

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ช่วยลดปัญหาในการผลิตขนมปัง
 • ช่วยควบคุมคุณภาพของขนมปังให้มีความสม่ำเสมอ ในด้านรูปร่าง ขนาด
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการผลิต ลดปัญหาเรื่องทักษะของพนักงาน

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ช่วยควบคุมคุณภาพของขนมปังให้มีความสม่ำเสมอ
 • ช่วยคงความสดใหม่ให้กับขนมปัง

ดูคำอธิบายทั้งหมด

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง มีคุณภาพเป็นเลิศ ที่ช่วยทำให้ขนมปังแซนวิช จะมีคุณภาพที่ดีนุ่มทั้งเปลือกและเซลล์ของขนมปัง

 • สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
 • ช่วยทำให้ผู้ผลิตหมดความกังวลในกระบวนการผลิต
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพที่ดีและมีรูปร่างสวยงาม

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ช่วยลดปัญหาในการผลิตขนมปัง
 • ช่วยควบคุมคุณภาพของขนมปังให้มีความสม่ำเสมอ ในด้านรูปร่าง ขนาด
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการผลิต ลดปัญหาเรื่องทักษะของพนักงาน

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ช่วยควบคุมคุณภาพของขนมปังให้มีความสม่ำเสมอ
 • ช่วยคงความสดใหม่ให้กับขนมปัง

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

Sensobus

เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีอุปกรณ์ครบครัน เป็นรถที่สามารถเดินทางไปยังที่ซึ่งผู้บริโภคโดยตรง และสามารถรองรับคนได้ 250 คนต่อวัน

Sensobus

ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค