สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ช่วยทำให้ผู้ผลิตหมดความกังวลในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพที่ดีและมีรูปร่างสวยงาม

 • สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
 • ช่วยทำให้ผู้ผลิตหมดความกังวลในกระบวนการผลิต
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพที่ดีและมีรูปร่างสวยงาม

Being a baker is not only about baking good bread and other specialties. It is also about being aware of emerging trends and offering consumers the choice and convenience they deserve, with a wide variety of fresh products available at any moment of the day. On top of that, bakeries must operate efficiently and maintain consistent premium quality under fluctuating conditions.At Puratos, we have helped generations of bakers deal with these challenges and now offer a wide range of S500 complete improvers to help with dough tolerance, freshness, volume, shape, taste, clean label ingredients, delivering healthier finished products etc.

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
 • ช่วยลดปัญหาในการผลิตขนมปัง
 • ช่วยควบคุมคุณภาพของขนมปังให้มีความสม่ำเสมอ ในด้านรูปร่าง ขนาด
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการผลิต ลดปัญหาเรื่องทักษะของพนักงาน
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
 • ช่วยควบคุมคุณภาพของขนมปังให้มีความสม่ำเสมอ
 • ช่วยคงความสดใหม่ให้กับขนมปัง

ดูคำอธิบายทั้งหมด

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ช่วยทำให้ผู้ผลิตหมดความกังวลในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพที่ดีและมีรูปร่างสวยงาม

 • สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
 • ช่วยทำให้ผู้ผลิตหมดความกังวลในกระบวนการผลิต
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพที่ดีและมีรูปร่างสวยงาม

Being a baker is not only about baking good bread and other specialties. It is also about being aware of emerging trends and offering consumers the choice and convenience they deserve, with a wide variety of fresh products available at any moment of the day. On top of that, bakeries must operate efficiently and maintain consistent premium quality under fluctuating conditions.At Puratos, we have helped generations of bakers deal with these challenges and now offer a wide range of S500 complete improvers to help with dough tolerance, freshness, volume, shape, taste, clean label ingredients, delivering healthier finished products etc.

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
 • ช่วยลดปัญหาในการผลิตขนมปัง
 • ช่วยควบคุมคุณภาพของขนมปังให้มีความสม่ำเสมอ ในด้านรูปร่าง ขนาด
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการผลิต ลดปัญหาเรื่องทักษะของพนักงาน
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
 • ช่วยควบคุมคุณภาพของขนมปังให้มีความสม่ำเสมอ
 • ช่วยคงความสดใหม่ให้กับขนมปัง

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์กลิ่นขนมปัง

ตั้งอยู่ในเซนต์ครัม เบลเยี่ยม ศูนย์กลิ่นขนมปังทำให้ลูกค้า นักวิทยาศาสตร์ และพนักงานพูราโต๊ส มีโอกาสที่จะแบ่งปันความรักของพวกเขาสำหรับขนมปัง และการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบรรลุรสชาติที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดหัวเชื้อกลิ่นขนมปัง ที่มีชื่อเสียงของเรา

ศูนย์กลิ่นขนมปัง

บริการทั้งหมด