Mimetic

ไขมันยุคใหม่ที่ใช้สำหรับการขึ้นชั้นของผลิตภัณฑ์ ครัวซองต์ พัฟเพสตรี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี มีรสชาติดีเยี่ยมตามแบบต้นตำรับ

 • ไขมันยุคใหม่ที่ใช้สำหรับการขึ้นชั้นของผลิตภัณฑ์ ครัวซองต์ พัฟเพสตรี้
 • เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี
 • มีรสชาติดีเยี่ยมตามแบบต้นตำรับ

เมื่อผู้บริโภค รับประทานครัวซองต์แบบต้นตำรับของฝรั่งเศส จะต้องได้สัมผัสกับเสียงในขณะกัด สีเหลืองทองอร่าม มีชั้นที่เรียงสวยงาม มีความนุ่มละมุนในปากรวมถึงความนุ่มในขณะกลืน ลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคต้องการเพื่อดื่มด่ำรสชาติ และมีความสุขในการรับประทาน

ด้วยความรู้สึกดังกล่าว เราจึงคิดค้น มีเมติก เพื่อผสมผสานรสชาติที่เข้มข้น กับคุณภาพที่ดีเลิศ และยังคงไว้ซึ่งความสดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ มีเมติกถือเป็นไขมันที่พัฒนา คิดค้นเป็นรูปแบบใหม่ เพื่อใช้เฉพาะในการผลิตสินค้าที่ต้องใช้ไขมันในการขึ้น ชั้นของผลิตภัณฑ์กลุ่มครัวซองต์ ด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต และมีความยืดหยุ่นที่เป็นเลิศ

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
 • เพิ่มรสชาติให้กับผลิตภัณฑ์
 • ช่วยคงความสดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์
 • ช่วยลดปัญหาในการผลิต
 • ช่วยควบคุมต้นทุนในการผลิต
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
 • ช่วยให้เพิ่มเนื้อสัมผัสที่ดีในการรับประทาน
 • ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างที่ดี

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ไขมันยุคใหม่ที่ใช้สำหรับการขึ้นชั้นของผลิตภัณฑ์ ครัวซองต์ พัฟเพสตรี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี มีรสชาติดีเยี่ยมตามแบบต้นตำรับ

 • ไขมันยุคใหม่ที่ใช้สำหรับการขึ้นชั้นของผลิตภัณฑ์ ครัวซองต์ พัฟเพสตรี้
 • เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี
 • มีรสชาติดีเยี่ยมตามแบบต้นตำรับ

เมื่อผู้บริโภค รับประทานครัวซองต์แบบต้นตำรับของฝรั่งเศส จะต้องได้สัมผัสกับเสียงในขณะกัด สีเหลืองทองอร่าม มีชั้นที่เรียงสวยงาม มีความนุ่มละมุนในปากรวมถึงความนุ่มในขณะกลืน ลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคต้องการเพื่อดื่มด่ำรสชาติ และมีความสุขในการรับประทาน

ด้วยความรู้สึกดังกล่าว เราจึงคิดค้น มีเมติก เพื่อผสมผสานรสชาติที่เข้มข้น กับคุณภาพที่ดีเลิศ และยังคงไว้ซึ่งความสดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ มีเมติกถือเป็นไขมันที่พัฒนา คิดค้นเป็นรูปแบบใหม่ เพื่อใช้เฉพาะในการผลิตสินค้าที่ต้องใช้ไขมันในการขึ้น ชั้นของผลิตภัณฑ์กลุ่มครัวซองต์ ด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต และมีความยืดหยุ่นที่เป็นเลิศ

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
 • เพิ่มรสชาติให้กับผลิตภัณฑ์
 • ช่วยคงความสดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์
 • ช่วยลดปัญหาในการผลิต
 • ช่วยควบคุมต้นทุนในการผลิต
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
 • ช่วยให้เพิ่มเนื้อสัมผัสที่ดีในการรับประทาน
 • ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างที่ดี

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์สมรรถนะเบเกอรี่อุตสาหกรรม

ศูนย์สมรรถนะเบเกอรี่อุตสาหกรรม

IBCC ให้บริการลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับเบเกอรี่ การวิจัยและทดสอบแอพพลิเคชันใหม่ ๆ ก่อนที่จะเริ่มผลิต

ศูนย์สมรรถนะเบเกอร์รี่อุตสาหกรรม

บริการทั้งหมด