สินค้าที่ใช้เคลือบเงา

การสร้างภาพและเพิ่มสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า สินค้าที่ใช้เคลือบเงาและใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ขนมอบ และช่วยส่งเสริมยอดขายของผลิตภัณฑ์ด้วย

ท่านจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง เมื่อใช้สินค้าที่ใช้เคลือบเงาของพูราโต๊ส

สินค้าที่ใช้เคลือบเงาของพูราโต๊สจะช่วยให้ขนมอบมีความสวยงามและช่วยให้ลูกค้าอยากลิ้มลองขนมอบ สินค้าของเราไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มสีสรรของผลิตภัณฑ์ ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดีขึ้น รวมถึงเนื้อสัมผัสที่ดี มีความสดใหม่อยู่เสมอ

ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 เราได้คิดค้น กลุ่มสินค้า มิฮัวร์ (Miroir) และเราได้ทำการพัฒนาและคิดค้น กลุ่มสินค้าให้มีความหลากหลาย ด้วยนวัตกรรม ที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า

สินค้าที่ใช้เคลือบเงา

ผลิตภัณฑ์

ศูนย์สมรรถนะเบเกอรี่อุตสาหกรรม

ศูนย์สมรรถนะเบเกอรี่อุตสาหกรรม

IBCC ให้บริการลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับเบเกอรี่ การวิจัยและทดสอบแอพพลิเคชันใหม่ ๆ ก่อนที่จะเริ่มผลิต

Discover

All services

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

ให้บริการลูกค้าด้วยการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมความชำนาญของทีมงาน และการฝึกอบรม รวมถึงการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มระหว่างประเทศ

Discover

All services