ทางเลือกใหม่ของการทาไข่ที่ผิวของผลิตภัณฑ์ขนมอบ

ด้วยความต้องการบริโภคอาหารในภาวะเร่งรีบระหว่างการเดินทางที่นิยม และแพร่หลายมากขึ้นในทั่วทุกมุมโลก ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ขนมอบจะมีความสำคัญมากขึ้นกว่าในอดีต การประทับใจครั้งแรกของผู้บริโภคมีผลสูงในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นทีมวิจัยและพัฒนาของเรา ได้ศึกษาข้อมูลและสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีความเงางามที่ผิวหน้าจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค รวมถึงมีคุณภาพและมีความสดใหม่มาก

ปัจจุบันการทำให้ผิวของขนมอบเกิดสีและมีความเงา เกิดจากการใช้ไข่ ทาลงไปที่ผิวของผลิตภัณฑ์ขนมอบ  พบว่ามีประเด็นปัญหามากมาย กล่าวคือ ไม่สะดวกในการใช้งาน รวมถึงมีความปลอดภัยต่อการบริโภคลดลง เนื่องจากโรคที่พบในสัตว์ปีก หรืออาจเกิดการปนเปื้อนในไข่ดิบได้ง่าย และยังมีการกระตุ้นเตือนในเรื่องสารก่อภูมิแพ้ของผู้บริโภคบางกลุ่ม

ประโบชน์ที่จะได้รับการใช้สินค้าของเรา

  • มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ : ทำให้เกิดความเงาบนผลิตภัณฑ์ขนมอบได้สม่ำเสมอกว่าการใช้ไข่
  • ความปลอดภัยของอาหาร : ไม่เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ขนมอบกับไข่
  • ความสม่ำเสมอในเรื่องของราคาและความพร้อมของสินค้า : หมดปัญหาในเรื่องความไม่คงที่ของราคาไข่ ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ควบคุมราคาต้นทุนให้คงที่ตลอดทั้งปี

ทางเลือกใหม่ของการทาไข่ที่ผิวของผลิตภัณฑ์ขนมอบ

ผลิตภัณฑ์

ศูนย์สมรรถนะเบเกอรี่อุตสาหกรรม

ศูนย์สมรรถนะเบเกอรี่อุตสาหกรรม

IBCC ให้บริการลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับเบเกอรี่ การวิจัยและทดสอบแอพพลิเคชันใหม่ ๆ ก่อนที่จะเริ่มผลิต

Discover

All services

ศูนย์กลิ่นขนมปัง

ตั้งอยู่ในเซนต์ครัม เบลเยี่ยม ศูนย์กลิ่นขนมปังทำให้ลูกค้า นักวิทยาศาสตร์ และพนักงานพูราโต๊ส มีโอกาสที่จะแบ่งปันความรักของพวกเขาสำหรับขนมปัง และการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบรรลุรสชาติที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดหัวเชื้อกลิ่นขนมปัง ที่มีชื่อเสียงของเรา

Discover

All services