Sourdough Croissant

ส่วนผสม

วิธีทำ

โดว์
  • ผสมแป้งขนมปัง S500 Ultra, Sapore Carmen, นมผง ยีสต์ เกลือป่น น้ำตาลทราย ไข่ไก่และน้ำเปล่า ลงในโถผสม ผสมด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากัน ตามด้วยเนยและความเร็วปานกลางพอเข้ากันอีกครั้ง 
  • พักโดว์ที่ผสมได้ที่แล้วในข้อ1 ประมาณ 30 นาที ในกล่องที่มีฝาปิด
  • คลึงโดว์ออกเป็นแผ่น ขนาดตามต้องการ นำไปห่อ Dry butter ที่เตรียมไว้ คลึงออกเป็นแผ่นอีกครั้ง พับทบ4 นำไปพักในตู้เย็น ประมาณ 1 ชั่วโมง
  • คลึงแป้งที่พักไว้ในข้อ3 ให้เป็นแผ่น จึงพับทบ3 นำไปพักในตู้เย็น ประมาณ 1 ชั่วโมง
  • คลึงแป้งที่พักไว้ในข้อ4 ออกเป็นแผ่นหนาประมาณ 3 มล. ทำรูปร่าง ตัดเป็นชิ้นขนาดตามต้องการ วางใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ 
  • นำไปหมักในเครื่องหมักขนมปังที่ความชื้น 80% และอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
  • นำเข้าอบประมาณ 15 นาที ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส (ไฟบน 200 ไฟล่าง 180) 
  • นำออกมาพักไว้ให้เย็น ตกแต่งให้สวยงามด้วยส่วนตกแต่งที่เตรียมไว้ จัดเสิร์ฟ

ค้นพบ

สูตรที่เกี่ยวข้อง