Trimoline Sir Sucre Invert 11K

น้ำเชื่อม สีขาวอมเหลือง เหมาะสำหรับการทำมูสเค้ก กานาซ หรือผสมกับเกรซ มีความหวานที่ลงตัว

  • Invert sugar Ready to be use

น้ำเชื่อม สีขาวอมเหลือง เหมาะสำหรับการทำมูสเค้ก กานาซ หรือผสมกับเกรซ มีความหวานที่ลงตัว

  • Invert sugar Ready to be use