Sunset Glaze

สินค้าที่ใช้เคลือบเงาผลิตภัณฑ์ขนมอบแทนการใช้ไข่ เป็นสินค้าที่ปลอดภัย มีกระบวนการที่มีการฆ่าเชื้อแบบ UHT ลดปัญหารเรื่องสารก่อภูมิแพ้ เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของนม และไข่

 • สินค้าที่ใช้เคลือบเงาผลิตภัณฑ์ขนมอบแทนการใช้ไข่
 • เป็นสินค้าที่ปลอดภัย มีกระบวนการที่มีการฆ่าเชื้อแบบ UHT
 • ลดปัญหารเรื่องสารก่อภูมิแพ้ เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของนม และไข่

ประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ การลดความเสี่ยงในเรื่องการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ในกระบวนการผลิต และยังช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนเรื่องเชื้อจุลินทรีย์อย่างมีนัยสำคัญ

ซันเซทเกลส เป็นสินค้าที่ไม่มีรสหวาน จึงเหมาะกับการนำใช้งานกับผลิตภัณฑ์ขนมปังทุกประเภท รวมทั้งขนมปังชนิดที่เป็นของคาว เช่น แฮมเบอร์บัน ฮอทดอกบัน  เมื่อใช้เคลือบแล้วจะไม่ติดกับบรรจุภัณฑ์ จึงสามารถบรรจุขนมปังในถุงบรรจุได้ และยิ่งไปกว่านั้น คลีนเลเบลก็มีการออกมาจำหน่าย โดยไม่ต้องแสดงเลข INS บนฉลากเลย

ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้งานต่อวัน และความต้องการของผู้บริโภค ซันเซทเกลสมีรูปแบบการบรรจุที่หลากหลาย จาก 1 ลิตร ถึง 220 ลิตร

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ช่วยควบคุมต้นทุนในการผลิต
 • เหมาะกับการใช้งานด้วยเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม
 • เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ จัดเก็บได้ในสภาวะที่ อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส
 • ช่วยเพิ่มความสวยงาม เงางามให้กับขนมปัง
 • ลดโอกาสการปนเปื้อนเชื้อ และสารก่อภูมิแพ้

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ทำให้ผลิตภัณฑ์สวย เงางาม
 • ไม่มีส่วนผสมของไข่
 • ไม่มีสารก่อภูมิแพ้เป็นพิเศษ

ดูคำอธิบายทั้งหมด

สินค้าที่ใช้เคลือบเงาผลิตภัณฑ์ขนมอบแทนการใช้ไข่ เป็นสินค้าที่ปลอดภัย มีกระบวนการที่มีการฆ่าเชื้อแบบ UHT ลดปัญหารเรื่องสารก่อภูมิแพ้ เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของนม และไข่

 • สินค้าที่ใช้เคลือบเงาผลิตภัณฑ์ขนมอบแทนการใช้ไข่
 • เป็นสินค้าที่ปลอดภัย มีกระบวนการที่มีการฆ่าเชื้อแบบ UHT
 • ลดปัญหารเรื่องสารก่อภูมิแพ้ เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของนม และไข่

ประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ การลดความเสี่ยงในเรื่องการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ในกระบวนการผลิต และยังช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนเรื่องเชื้อจุลินทรีย์อย่างมีนัยสำคัญ

ซันเซทเกลส เป็นสินค้าที่ไม่มีรสหวาน จึงเหมาะกับการนำใช้งานกับผลิตภัณฑ์ขนมปังทุกประเภท รวมทั้งขนมปังชนิดที่เป็นของคาว เช่น แฮมเบอร์บัน ฮอทดอกบัน  เมื่อใช้เคลือบแล้วจะไม่ติดกับบรรจุภัณฑ์ จึงสามารถบรรจุขนมปังในถุงบรรจุได้ และยิ่งไปกว่านั้น คลีนเลเบลก็มีการออกมาจำหน่าย โดยไม่ต้องแสดงเลข INS บนฉลากเลย

ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้งานต่อวัน และความต้องการของผู้บริโภค ซันเซทเกลสมีรูปแบบการบรรจุที่หลากหลาย จาก 1 ลิตร ถึง 220 ลิตร

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ช่วยควบคุมต้นทุนในการผลิต
 • เหมาะกับการใช้งานด้วยเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม
 • เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ จัดเก็บได้ในสภาวะที่ อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส
 • ช่วยเพิ่มความสวยงาม เงางามให้กับขนมปัง
 • ลดโอกาสการปนเปื้อนเชื้อ และสารก่อภูมิแพ้

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ทำให้ผลิตภัณฑ์สวย เงางาม
 • ไม่มีส่วนผสมของไข่
 • ไม่มีสารก่อภูมิแพ้เป็นพิเศษ

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์กลิ่นขนมปัง

ตั้งอยู่ในเซนต์ครัม เบลเยี่ยม ศูนย์กลิ่นขนมปังทำให้ลูกค้า นักวิทยาศาสตร์ และพนักงานพูราโต๊ส มีโอกาสที่จะแบ่งปันความรักของพวกเขาสำหรับขนมปัง และการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบรรลุรสชาติที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดหัวเชื้อกลิ่นขนมปัง ที่มีชื่อเสียงของเรา

ศูนย์กลิ่นขนมปัง

บริการทั้งหมด