Softgrain

สินค้าที่มีองค์ประกอบหลักคือธัญพืชแบบเต็มเม็ด ผ่านกระบวนการทำให้มีความนุ่ม ชุ่มชื้น พร้อมใช้งาน  มีการหมักเพื่อให้มีกลิ่น รสชาติเฉพาะตัว

 • สินค้าที่มีองค์ประกอบหลักคือธัญพืชแบบเต็มเม็ด
 • ผ่านกระบวนการทำให้มีความนุ่ม ชุ่มชื้น พร้อมใช้งาน
 • มีการหมักเพื่อให้มีกลิ่น รสชาติเฉพาะตัว

สำหรับผู้บริโภค ขนมปังเพื่อสุขภาพที่รู้จักกันคือ ขนมปังโฮลเกรน ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายที่จะทำให้มีคุณภาพที่ดี ในการหาสมดุลระหว่างเมล็ดธัญพืชที่เติม ให้ขนมปังมีความชุ่มชื้นเหมาะสม และเมล็ดไม่แข็งจนเกินไป เมื่อเก็บไว้กลิ่นจะต้องไม่เปลี่ยน

ท่านโชคดีแล้ว ซอฟท์เกรนคือตัวช่วยที่ดี เราได้มีการจดสิทธิบัตรในการผลิตซอฟท์เกรนนี้ ขนมปังที่ได้มีรสชาติดีเยี่ยม มีความนุ่ม มีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมไปด้วยไฟเบอร์ แร่ธาตุและวิตามิน ขนมปังที่มีซอฟท์เกรนมีประโยชน์ต่อกระดูก ฟัน และช่วยปรับปรุงกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย เพิ่มภูมิต้านทานโรค เสริมการทำงานของสมองและหัวใจ

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
 • ใช้สร้างสรรเมนูได้อย่างหลากหลาย
 • ใช้สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์
 • ช่วยคงความสดใหม่ให้กับผลิตภํณฑ์
 • สามารถเพิ่มจุดขายในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
 • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในด้านรสชาติและความสดใหม่ รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการ

ดูคำอธิบายทั้งหมด

สินค้าที่มีองค์ประกอบหลักคือธัญพืชแบบเต็มเม็ด ผ่านกระบวนการทำให้มีความนุ่ม ชุ่มชื้น พร้อมใช้งาน  มีการหมักเพื่อให้มีกลิ่น รสชาติเฉพาะตัว

 • สินค้าที่มีองค์ประกอบหลักคือธัญพืชแบบเต็มเม็ด
 • ผ่านกระบวนการทำให้มีความนุ่ม ชุ่มชื้น พร้อมใช้งาน
 • มีการหมักเพื่อให้มีกลิ่น รสชาติเฉพาะตัว

สำหรับผู้บริโภค ขนมปังเพื่อสุขภาพที่รู้จักกันคือ ขนมปังโฮลเกรน ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายที่จะทำให้มีคุณภาพที่ดี ในการหาสมดุลระหว่างเมล็ดธัญพืชที่เติม ให้ขนมปังมีความชุ่มชื้นเหมาะสม และเมล็ดไม่แข็งจนเกินไป เมื่อเก็บไว้กลิ่นจะต้องไม่เปลี่ยน

ท่านโชคดีแล้ว ซอฟท์เกรนคือตัวช่วยที่ดี เราได้มีการจดสิทธิบัตรในการผลิตซอฟท์เกรนนี้ ขนมปังที่ได้มีรสชาติดีเยี่ยม มีความนุ่ม มีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมไปด้วยไฟเบอร์ แร่ธาตุและวิตามิน ขนมปังที่มีซอฟท์เกรนมีประโยชน์ต่อกระดูก ฟัน และช่วยปรับปรุงกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย เพิ่มภูมิต้านทานโรค เสริมการทำงานของสมองและหัวใจ

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
 • ใช้สร้างสรรเมนูได้อย่างหลากหลาย
 • ใช้สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์
 • ช่วยคงความสดใหม่ให้กับผลิตภํณฑ์
 • สามารถเพิ่มจุดขายในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
 • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในด้านรสชาติและความสดใหม่ รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการ

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

Sensory Analysis

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ การรับรู้ และความชอบของผู้บริโภคในสูตร รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของกระบวนการ

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส

ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค