Soft'r Melting

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีความนุ่ม ละมุนในปาก ตลอดอายุการจัดเก็บของขนมปัง

 • สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง
 • ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีความนุ่ม ละมุนในปาก ตลอดอายุการจัดเก็บของขนมปัง

ซอฟท์เตอร์ เมลติ้ง คือ สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง ที่ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีความนุ่ม ละมุนในปาก ตลอดอายุการจัดเก็บของขนมปัง

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของขนมปัง ให้มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนในปาก
 • ยืดอายุของขนมปัง
 • ช่วยควบคุมต้นทุนในการผลิต
 • ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในด้านเนื้อสัมผัสของขนมปัง นุ่มละลายในปาก
 • ช่วยควบคุมเนื้อสัมผัส ให้ดีตลอดอายุการจัดเก็บ
 • ใช้งานได้หลากหลายประเภท

ดูคำอธิบายทั้งหมด

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีความนุ่ม ละมุนในปาก ตลอดอายุการจัดเก็บของขนมปัง

 • สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง
 • ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีความนุ่ม ละมุนในปาก ตลอดอายุการจัดเก็บของขนมปัง

ซอฟท์เตอร์ เมลติ้ง คือ สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง ที่ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีความนุ่ม ละมุนในปาก ตลอดอายุการจัดเก็บของขนมปัง

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของขนมปัง ให้มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนในปาก
 • ยืดอายุของขนมปัง
 • ช่วยควบคุมต้นทุนในการผลิต
 • ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในด้านเนื้อสัมผัสของขนมปัง นุ่มละลายในปาก
 • ช่วยควบคุมเนื้อสัมผัส ให้ดีตลอดอายุการจัดเก็บ
 • ใช้งานได้หลากหลายประเภท

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

ให้บริการลูกค้าด้วยการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมความชำนาญของทีมงาน และการฝึกอบรม รวมถึงการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มระหว่างประเทศ

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

บริการทั้งหมด