S-500 Kimo Long 4%

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพสำหรับการผลิตแป้งโดแช่แข็งที่ยังไม่หมักสำหรับขนมปังทุกชนิดและโรล
เพื่อรับประกันการสูญเสียคุณภาพน้อยที่สุดในอายุการเก็บรักษาระหว่างการแช่แข็งเป็นเวลานาน
ระยะเวลา (3-6 เดือน)

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพสำหรับการผลิตแป้งโดแช่แข็งที่ยังไม่หมักสำหรับขนมปังทุกชนิดและโรล
เพื่อรับประกันการสูญเสียคุณภาพน้อยที่สุดในอายุการเก็บรักษาระหว่างการแช่แข็งเป็นเวลานาน
ระยะเวลา (3-6 เดือน)

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

Taste Tomorrow

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกในเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกและในท้องถิ่นและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับเบเกอรี่ขนมอบขนมหวานและช็อกโกแลต

Taste Tomorrow

ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค