Puravita Dark Rye

แป้งทำขนมปังสำเร็จรูปที่มีแป้งไรย์ และแป้งมอลต์เป็นองค์ประกอบหลัก ทำให้ขนมปังที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สุขภาพของผู้บริโภค

  • แป้งทำขนมปังสำเร็จรูปที่มีแป้งไรย์และแป้งมอลต์เป็นองค์ประกอบหลัก
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
  • สามารถเพิ่มจุดขายในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ
  • เพิ่มความสะดวกสบายในการผลิต
  • สามารถพัฒนาโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นได้
  • ช่วยเพิ่มจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ขนมปัง
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
  • ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดี มีจุดเด่น มีคุณค่าทางโภชนาการ
  • ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Puravita Wholemeal

แป้งทำขนมปังสำเร็จรูปที่มีโฮลวีต และรำข้าวเป็นองค์ประกอบหลัก; ทำให้ขนมปังที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สุขภาพของผู้บริโภค

Soft'r Melting

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง; ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีความนุ่ม ละมุนในปาก ตลอดอายุการจัดเก็บของขนมปัง

Softgrain

สินค้าที่มีองค์ประกอบหลักคือธัญพืชแบบเต็มเม็ด; ผ่านกระบวนการทำให้มีความนุ่ม ชุ่มชื้น พร้อมใช้งาน ; มีการหมักเพื่อให้มีกลิ่น รสชาติเฉพาะตัว;

Puraslim

สินค้ากลุ่มแป้งทำขนมปังสำเร็จรูปหรือสารเสริมคุณภาพขนมปัง; ช่วยลดการใส่ไขมันในสูตรของขนมปัง; เพื่อช่วยให้ลดค่าพลังงาน (แคลอรี่) และไขมัน; ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิต และความสะดวกสบายในการผลิต

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

Sensobus

เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีอุปกรณ์ครบครัน เป็นรถที่สามารถเดินทางไปยังที่ซึ่งผู้บริโภคโดยตรง และสามารถรองรับคนได้ 250 คนต่อวัน

Sensobus

ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค