O-tentic Durum

หัวเชื้อตั้งต้นที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมปังแบบต้นตำรับ เพื่อได้ขนมปังที่มีรสชาติเป็นเลิศและมีเนื้อสัมผัสที่ดีเยี่ยม

 • หัวเชื้อตั้งต้นที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมปังแบบต้นตำรับ
 • เพื่อได้ขนมปังที่มีรสชาติเป็นเลิศและมีเนื้อสัมผัสที่ดีเยี่ยม

ในประเทศอิตาลี่ Apulia เป็นถิ่นที่มีชื่อเสียง จาก ขนมปังที่เรียกว่า Altamura bread เนื่องจากมีส่วนผสมของซาวโดที่ใช้แป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหลัก ทางพูราโต๊สจึงได้ทำการใช้เทคโนโลยีเพื่อคิดค้น ซาวโดที่มีชื่อเสียงดังกล่าว เกิดขึ้นเป็น โอเทนติก O-tentic เมื่อต้องการใช้เพียงแต่เติม แป้งสาลี เกลือ น้ำและโอเทนติก ก้อจะได้ขนมปังที่รูปร่างและรสชาติตามแบบต้นตำรับ

เป็นสินค้าที่ใช้ง่าย โดยมีวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ โอเทนติกทำให้ท่านสามารถทำขนมปังที่ทำให้ระลึกถึงขนมปังแบบดั่งเดิม ด้วยรสชาติที่ดี สดใหม่และมีคุณภาพดีเลิศ และถ้าต้องการเพิ่มชนิดของขนมปังที่มีรสชาติเฉพาะตัว และมีความพิเศษ เราแนะนำให้เติม สินค้ากลุ่ม ซาโปเร่ (Sapore) หรือซอฟท์เกรน (Softgrain) เพื่อให้เกิดขนมปังที่มีรสชาติดี

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • เพิ่มรสชาติเฉพาะตัวให้กับผลิตภัณฑ์
 • เพิ่มปริมาณน้ำในสูตร ได้ถึง 5-10%
 • ช่วยสร้างเรื่องราว ให้กับผลิตภัณฑ์
 • ช่วยสร้างเมนูให้กับผลิตภัณฑ์

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ช่วยให้ขนมปังมีโครงสร้างที่ดี แบบต้นตำรับ
 • ช่วยให้มีกลิ่นและรสชาติ แบบต้นตำรับ

ดูคำอธิบายทั้งหมด

หัวเชื้อตั้งต้นที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมปังแบบต้นตำรับ เพื่อได้ขนมปังที่มีรสชาติเป็นเลิศและมีเนื้อสัมผัสที่ดีเยี่ยม

 • หัวเชื้อตั้งต้นที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมปังแบบต้นตำรับ
 • เพื่อได้ขนมปังที่มีรสชาติเป็นเลิศและมีเนื้อสัมผัสที่ดีเยี่ยม

ในประเทศอิตาลี่ Apulia เป็นถิ่นที่มีชื่อเสียง จาก ขนมปังที่เรียกว่า Altamura bread เนื่องจากมีส่วนผสมของซาวโดที่ใช้แป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหลัก ทางพูราโต๊สจึงได้ทำการใช้เทคโนโลยีเพื่อคิดค้น ซาวโดที่มีชื่อเสียงดังกล่าว เกิดขึ้นเป็น โอเทนติก O-tentic เมื่อต้องการใช้เพียงแต่เติม แป้งสาลี เกลือ น้ำและโอเทนติก ก้อจะได้ขนมปังที่รูปร่างและรสชาติตามแบบต้นตำรับ

เป็นสินค้าที่ใช้ง่าย โดยมีวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ โอเทนติกทำให้ท่านสามารถทำขนมปังที่ทำให้ระลึกถึงขนมปังแบบดั่งเดิม ด้วยรสชาติที่ดี สดใหม่และมีคุณภาพดีเลิศ และถ้าต้องการเพิ่มชนิดของขนมปังที่มีรสชาติเฉพาะตัว และมีความพิเศษ เราแนะนำให้เติม สินค้ากลุ่ม ซาโปเร่ (Sapore) หรือซอฟท์เกรน (Softgrain) เพื่อให้เกิดขนมปังที่มีรสชาติดี

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • เพิ่มรสชาติเฉพาะตัวให้กับผลิตภัณฑ์
 • เพิ่มปริมาณน้ำในสูตร ได้ถึง 5-10%
 • ช่วยสร้างเรื่องราว ให้กับผลิตภัณฑ์
 • ช่วยสร้างเมนูให้กับผลิตภัณฑ์

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ช่วยให้ขนมปังมีโครงสร้างที่ดี แบบต้นตำรับ
 • ช่วยให้มีกลิ่นและรสชาติ แบบต้นตำรับ

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

Taste Tomorrow

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกในเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกและในท้องถิ่นและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับเบเกอรี่ขนมอบขนมหวานและช็อกโกแลต

Taste Tomorrow

ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค