Intens F-1

สินค้าทีใช้งานในการผลิตขนมปัง ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพขนมปังเฉพาะจุด ทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโดจ์ หรือขนมปังที่อบแล้ว ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น

 • ใช้ในการผลิตขนมปัง
 • เหมาะกับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
 • ในสินค้าแต่ละตัวจะออกแบบมาเฉพาะสำหรับขนมปังแต่ละประเภท
 • ใช้งานได้กับขนมปังทุกประเภท

สินค้าทีใช้งานในการผลิตขนมปัง เหมาะกับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ในสินค้าแต่ละตัวจะออกแบบมาเฉพาะสำหรับขนมปังแต่ละประเภท สินค้ากลุ่มนี้ก้อยังสามารถใช้งานได้กับขนมปังทุกประเภท สินค้ากลุ่มอินเทนส์เป็นสินค้าที่เราคิดค้น พัฒนาจากงานวิจัยล่าสุด ใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพขนมปังเฉพาะจุด ทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโดจ์ หรือขนมปังที่อบแล้ว และยังช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและเพิ่มความสะดวกเมื่อต้องการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ
 • สามารถสร้างเนื้อสัมผัสใหม่ ที่แตกต่างจากเนื้อสัมผัสเดิม

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • สร้างเนื้อสัมผัสของขนมปัง ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ดูคำอธิบายทั้งหมด

สินค้าทีใช้งานในการผลิตขนมปัง ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพขนมปังเฉพาะจุด ทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโดจ์ หรือขนมปังที่อบแล้ว ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น

 • ใช้ในการผลิตขนมปัง
 • เหมาะกับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
 • ในสินค้าแต่ละตัวจะออกแบบมาเฉพาะสำหรับขนมปังแต่ละประเภท
 • ใช้งานได้กับขนมปังทุกประเภท

สินค้าทีใช้งานในการผลิตขนมปัง เหมาะกับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ในสินค้าแต่ละตัวจะออกแบบมาเฉพาะสำหรับขนมปังแต่ละประเภท สินค้ากลุ่มนี้ก้อยังสามารถใช้งานได้กับขนมปังทุกประเภท สินค้ากลุ่มอินเทนส์เป็นสินค้าที่เราคิดค้น พัฒนาจากงานวิจัยล่าสุด ใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพขนมปังเฉพาะจุด ทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโดจ์ หรือขนมปังที่อบแล้ว และยังช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและเพิ่มความสะดวกเมื่อต้องการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ
 • สามารถสร้างเนื้อสัมผัสใหม่ ที่แตกต่างจากเนื้อสัมผัสเดิม

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • สร้างเนื้อสัมผัสของขนมปัง ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์ช็อกโกแลต

ที่ศูนย์ช็อกโกแลต เรามีผู้เชี่ยวชาญของเราที่จะให้ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้ม การผลิตช็อกโกแลตรวมถึงการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์กระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ศูนย์ช็อกโกแลต

บริการทั้งหมด