Harmony Sublimo

Harmony Sublimo สามารถใช้เคลือบขนมและผลไม้เพื่อเพิ่มรสชาติและความเงา ช่วยรักษาคุณภาพของผลไม้ ทั้งสีและความสดให้นานยิ่งขึ้น ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องผสมน้ำหรือให้ความร้อน เพียงใช้แปรงทา Harmony Sublimo ลงบนผิวของผลไม้

 • สะดวก พร้อมใช้
 • เซ็ตเจลได้ที่อุณหภูมิห้อง
 • ช่วยให้ขนมมีความเงา น่ารับประทาน
 • ช่วยรักษาความสดใหม่ของผลไม้บนหน้าขนม

ฮารโมนี่ เป็น สินค้ากลุ่มเกลสที่มีคุณภาพสูง สำหรับขนมอบแบบดั่งเดิม ทำให้ผลิตภัณฑ์ขนมอบมีความเงางาม สร้างความดึงดูดให้กับผู้บริโภคสำหรับฟรุ้ตพาย เค้ก และพัฟเพสตรี้

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • สะดวก พร้อมใช้
 • เซ็ตเจลได้ที่อุณหภูมิห้อง
 • ช่วยให้ขนมมีความเงา น่ารับประทาน
 • ช่วยรักษาความสดใหม่ของผลไม้บนหน้าขนม

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ช่วยให้ขนมมีความเงา น่ารับประทาน
 • ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับขนม

ดูคำอธิบายทั้งหมด

Harmony Sublimo สามารถใช้เคลือบขนมและผลไม้เพื่อเพิ่มรสชาติและความเงา ช่วยรักษาคุณภาพของผลไม้ ทั้งสีและความสดให้นานยิ่งขึ้น ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องผสมน้ำหรือให้ความร้อน เพียงใช้แปรงทา Harmony Sublimo ลงบนผิวของผลไม้

 • สะดวก พร้อมใช้
 • เซ็ตเจลได้ที่อุณหภูมิห้อง
 • ช่วยให้ขนมมีความเงา น่ารับประทาน
 • ช่วยรักษาความสดใหม่ของผลไม้บนหน้าขนม

ฮารโมนี่ เป็น สินค้ากลุ่มเกลสที่มีคุณภาพสูง สำหรับขนมอบแบบดั่งเดิม ทำให้ผลิตภัณฑ์ขนมอบมีความเงางาม สร้างความดึงดูดให้กับผู้บริโภคสำหรับฟรุ้ตพาย เค้ก และพัฟเพสตรี้

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • สะดวก พร้อมใช้
 • เซ็ตเจลได้ที่อุณหภูมิห้อง
 • ช่วยให้ขนมมีความเงา น่ารับประทาน
 • ช่วยรักษาความสดใหม่ของผลไม้บนหน้าขนม

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ช่วยให้ขนมมีความเงา น่ารับประทาน
 • ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับขนม

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

Sensobus

เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีอุปกรณ์ครบครัน เป็นรถที่สามารถเดินทางไปยังที่ซึ่งผู้บริโภคโดยตรง และสามารถรองรับคนได้ 250 คนต่อวัน

Sensobus

ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค