Easy Soft Toast Bread 001

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังแซนวิช ขนมปังแถว ที่ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีความนุ่ม ตลอดอายุการจัดเก็บของขนมปัง

 • สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง
 • ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีความนุ่ม ตลอดอายุการจัดเก็บของขนมปัง

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของขนมปัง ให้มีเนื้อสัมผัสที่นุ่ม
 • ช่วยควบคุมต้นทุนในการผลิต
 • ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในด้านเนื้อสัมผัสของขนมปังควบคุมเนื้อสัมผัส ให้ดีตลอดอายุการจัดเก็บ
 • ใช้งานได้หลากหลายประเภท

ดูคำอธิบายทั้งหมด

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังแซนวิช ขนมปังแถว ที่ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีความนุ่ม ตลอดอายุการจัดเก็บของขนมปัง

 • สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง
 • ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีความนุ่ม ตลอดอายุการจัดเก็บของขนมปัง

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของขนมปัง ให้มีเนื้อสัมผัสที่นุ่ม
 • ช่วยควบคุมต้นทุนในการผลิต
 • ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในด้านเนื้อสัมผัสของขนมปังควบคุมเนื้อสัมผัส ให้ดีตลอดอายุการจัดเก็บ
 • ใช้งานได้หลากหลายประเภท

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

Sensory Analysis

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ การรับรู้ และความชอบของผู้บริโภคในสูตร รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของกระบวนการ

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส

ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค