Easy Puraslim Rich Bun

สินค้ากลุ่มแป้งทำขนมปังสำเร็จรูป ช่วยลดการใส่ไขมันในสูตรของขนมปัง เพื่อช่วยให้ลดค่าพลังงาน (แคลอรี่) และไขมัน เพื่อช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิต

 • สินค้ากลุ่มแป้งทำขนมปังสำเร็จรูปหรือสารเสริมคุณภาพขนมปัง
 • ช่วยลดการใส่ไขมันในสูตรของขนมปัง
 • เพื่อช่วยให้ลดค่าพลังงาน (แคลอรี่) และไขมัน
 • ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิต และความสะดวกสบายในการผลิต

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ช่วยเพิ่มความสดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ขนมปัง
 • ช่วยควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบ (ลดการใช้ไขมันในสูตร เพิ่มปริมาณน้ำ)
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการผลิต
 • สามารถเพิ่มจุดขายในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดี
 • ช่วยปรับโครงสร้างของขนมปัง และช่วยเพิ่มความสดใหม่
 • ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ (ลดไขมัน ลดไขมันอิ่มตัว ลดปริมาณแคลอรี่)

พูราสลิม คือ สินค้ากลุ่มแป้งทำขนมปังสำเร็จรูปหรือสารเสริมคุณภาพขนมปัง ที่ช่วยลดการใส่ไขมันในสูตรของขนมปัง เพื่อช่วยให้ลดค่าพลังงาน (แคลอรี่) และไขมัน เพื่อช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิต และความสะดวกสบายในการผลิต

ดูคำอธิบายทั้งหมด

สินค้ากลุ่มแป้งทำขนมปังสำเร็จรูป ช่วยลดการใส่ไขมันในสูตรของขนมปัง เพื่อช่วยให้ลดค่าพลังงาน (แคลอรี่) และไขมัน เพื่อช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิต

 • สินค้ากลุ่มแป้งทำขนมปังสำเร็จรูปหรือสารเสริมคุณภาพขนมปัง
 • ช่วยลดการใส่ไขมันในสูตรของขนมปัง
 • เพื่อช่วยให้ลดค่าพลังงาน (แคลอรี่) และไขมัน
 • ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิต และความสะดวกสบายในการผลิต

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ช่วยเพิ่มความสดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ขนมปัง
 • ช่วยควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบ (ลดการใช้ไขมันในสูตร เพิ่มปริมาณน้ำ)
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการผลิต
 • สามารถเพิ่มจุดขายในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดี
 • ช่วยปรับโครงสร้างของขนมปัง และช่วยเพิ่มความสดใหม่
 • ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ (ลดไขมัน ลดไขมันอิ่มตัว ลดปริมาณแคลอรี่)

พูราสลิม คือ สินค้ากลุ่มแป้งทำขนมปังสำเร็จรูปหรือสารเสริมคุณภาพขนมปัง ที่ช่วยลดการใส่ไขมันในสูตรของขนมปัง เพื่อช่วยให้ลดค่าพลังงาน (แคลอรี่) และไขมัน เพื่อช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิต และความสะดวกสบายในการผลิต

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์สมรรถนะเบเกอรี่อุตสาหกรรม

ศูนย์สมรรถนะเบเกอรี่อุตสาหกรรม

IBCC ให้บริการลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับเบเกอรี่ การวิจัยและทดสอบแอพพลิเคชันใหม่ ๆ ก่อนที่จะเริ่มผลิต

ศูนย์สมรรถนะเบเกอร์รี่อุตสาหกรรม

บริการทั้งหมด