Cremyvit Classic

แป้งทำครีมคัสตาร์ดสำเร็จรูป ประหยัดเวลาการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนการผลิต/ผงคัสตาร์ดสำเร็จรูปเพียงผสมกับน้ำและตี ก็จะได้ครีมคัสตาร์ดกลิ่นวานิลลา ที่เนื้อเนียน

 • แป้งทำครีมคัสตาร์ดสำเร็จรูปที่ง่ายกว่าการทำแบบดั้งเดิม
 • ประโยชน์หลากหลาย
 • การประหยัดเวลาการผลิต ลดเวลาการเตรียมงาน
 • ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ -ทนต่อการอุณหภูมิการอบ,แช่แข็ง และการทำละลาย

แป้งทำครีมคัสตาร์ดสำเร็จรูป(ที่ลดเวลา)การทำแบบดั้งเดิม คำตอบที่ได้คือประโยชน์หลากหลาย การประหยัดเวลาการผลิต : ลดเวลาการเตรียมงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ : ลดความเสี่ยงและความผิดพลากในการทำงาน การควบคุมต้นทุนการผลิต : ความรวดเร็วในการผลิต และลดการใช้พลังงาน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • สะดวกในการใช้งาน เพียงเติมน้ำเท่านั้น ทนทานในสภาวะเตาอบ และสภาวะแช่แข็ง ใช้งานได้หลากหลายประเภท

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • รสชาติดี
 • มีเนื้อสัมผัสเนียนละเอียด
 • ละมุนลิ้น

ดูคำอธิบายทั้งหมด

แป้งทำครีมคัสตาร์ดสำเร็จรูป ประหยัดเวลาการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนการผลิต/ผงคัสตาร์ดสำเร็จรูปเพียงผสมกับน้ำและตี ก็จะได้ครีมคัสตาร์ดกลิ่นวานิลลา ที่เนื้อเนียน

 • แป้งทำครีมคัสตาร์ดสำเร็จรูปที่ง่ายกว่าการทำแบบดั้งเดิม
 • ประโยชน์หลากหลาย
 • การประหยัดเวลาการผลิต ลดเวลาการเตรียมงาน
 • ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ -ทนต่อการอุณหภูมิการอบ,แช่แข็ง และการทำละลาย

แป้งทำครีมคัสตาร์ดสำเร็จรูป(ที่ลดเวลา)การทำแบบดั้งเดิม คำตอบที่ได้คือประโยชน์หลากหลาย การประหยัดเวลาการผลิต : ลดเวลาการเตรียมงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ : ลดความเสี่ยงและความผิดพลากในการทำงาน การควบคุมต้นทุนการผลิต : ความรวดเร็วในการผลิต และลดการใช้พลังงาน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • สะดวกในการใช้งาน เพียงเติมน้ำเท่านั้น ทนทานในสภาวะเตาอบ และสภาวะแช่แข็ง ใช้งานได้หลากหลายประเภท

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • รสชาติดี
 • มีเนื้อสัมผัสเนียนละเอียด
 • ละมุนลิ้น

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์สมรรถนะเบเกอรี่อุตสาหกรรม

ศูนย์สมรรถนะเบเกอรี่อุตสาหกรรม

IBCC ให้บริการลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับเบเกอรี่ การวิจัยและทดสอบแอพพลิเคชันใหม่ ๆ ก่อนที่จะเริ่มผลิต

ศูนย์สมรรถนะเบเกอร์รี่อุตสาหกรรม

บริการทั้งหมด