Acti-Fresh

แอคติเฟรช ตัวช่วยจัดการเพื่อเสริมในด้านความสดใหม่ของเค้ก เกิดผลดีต่อ ความนุ่ม ความชุ่มชื้น การไม่เป็นขุย และการยืดหยุ่นของเนื้อเค้ก สารเสริมคุณภาพขนมเค้ก ที่ช่วยให้ขนม มีความนุ่ม ความชุ่มชื้น

 • สารเสริมในด้านความสดใหม่ของเค้กหลากหลายประเภท
 • ทำให้เกิดผลดีต่อ ความนุ่ม
 • ความชุ่มชื้น
 • การไม่เป็นขุย

แอคติเฟรช ช่วยจัดการเพื่อเสริมในด้านความสดใหม่ของเค้ก หลากหลายประเภท กล่าวคือเค้กโลฟ เค้กพาวนด์ เค้กช็อกโกแลต คัพเค้ก มัฟฟิน และโดนัทเค้ก แอคติเฟรชได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ ในสภาวะต่างๆกัน พบว่าได้ผลดี มีประสิทธิภาพช่วยเสริมความสดใหม่ของเค้กได้ รวมทั้งเกิดผลดีต่อ ความนุ่ม ความชุ่มชื้น การไม่เป็นขุย และการยืดหยุ่นของเนื้อเค้ก ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าว ช่วยให้ท่านสามารถปรับปรุงคุณภาพของเค้ก จนมีคุณภาพเป็นเลิศ ส่งผลให้เพิ่มความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ช่วยเพิ่มยอดจำหน่าย เพราะ actifresh ทำให้เค้กมีความนุ่มชุ่มชื้น ยาวนานขึ้น
 • รักษาคุณภาพของเค้ก ให้มีความสดใหม่
 • ช่วยยืดอายุของเค้กให้นุ่มนานขึ้น

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่
 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น

ดูคำอธิบายทั้งหมด

แอคติเฟรช ตัวช่วยจัดการเพื่อเสริมในด้านความสดใหม่ของเค้ก เกิดผลดีต่อ ความนุ่ม ความชุ่มชื้น การไม่เป็นขุย และการยืดหยุ่นของเนื้อเค้ก สารเสริมคุณภาพขนมเค้ก ที่ช่วยให้ขนม มีความนุ่ม ความชุ่มชื้น

 • สารเสริมในด้านความสดใหม่ของเค้กหลากหลายประเภท
 • ทำให้เกิดผลดีต่อ ความนุ่ม
 • ความชุ่มชื้น
 • การไม่เป็นขุย

แอคติเฟรช ช่วยจัดการเพื่อเสริมในด้านความสดใหม่ของเค้ก หลากหลายประเภท กล่าวคือเค้กโลฟ เค้กพาวนด์ เค้กช็อกโกแลต คัพเค้ก มัฟฟิน และโดนัทเค้ก แอคติเฟรชได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ ในสภาวะต่างๆกัน พบว่าได้ผลดี มีประสิทธิภาพช่วยเสริมความสดใหม่ของเค้กได้ รวมทั้งเกิดผลดีต่อ ความนุ่ม ความชุ่มชื้น การไม่เป็นขุย และการยืดหยุ่นของเนื้อเค้ก ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าว ช่วยให้ท่านสามารถปรับปรุงคุณภาพของเค้ก จนมีคุณภาพเป็นเลิศ ส่งผลให้เพิ่มความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ช่วยเพิ่มยอดจำหน่าย เพราะ actifresh ทำให้เค้กมีความนุ่มชุ่มชื้น ยาวนานขึ้น
 • รักษาคุณภาพของเค้ก ให้มีความสดใหม่
 • ช่วยยืดอายุของเค้กให้นุ่มนานขึ้น

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่
 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

ให้บริการลูกค้าด้วยการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมความชำนาญของทีมงาน และการฝึกอบรม รวมถึงการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มระหว่างประเทศ

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

บริการทั้งหมด