แป้งทำครีมคัสตาร์ดสำเร็จรูป

การทำครีมคัสตาร์ดแบบดั้งเดิม ทำจากนมสด แป้งสาลี น้ำตาล ไข่และฝักวานิลลา ในการเตรียมอาจใช้วิธีที่ให้ความร้อนหรือไม่ใช้ความร้อน ก็ได้ ครีมคัสตาร์ดอาจเตรียมโดยใช้น้ำหรือนมก็ได้

Aทางบริษัท พูราโต๊ส ได้ทำการพัฒนาสินค้ากลุ่ม ครีมคัสตาร์ดให้มีการใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่นแบบ CPT ที่ต้องเตรียมด้วยการผสมนมกับน้ำตาลเข้าด้วยกัน โดยการต้ม และยังมี ครีมมี่วิท (Cremyvit) ที่เตรียมด้วยการผสมด้วยน้ำเย็น เพื่อให้ได้ครีมคัสตาร์ด ที่มีรสชาติเยี่ยม และ ใช้งานได้หลากหลาย

อะไรคือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ครีมคัสตาร์ด

ถ้าถามว่า ทำไมเบเกอร์และพาทิสซิเย่ จึงเลือกที่จะใช้ แป้งทำครีมคัสตาร์ดสำเร็จรูปมากกว่าการทำแบบดั้งเดิม คำตอบที่ได้คือประโยชน์หลากหลายที่ได้รับมีดังนี้

  • การประหยัดเวลาการผลิต : ลดเวลาการเตรียมงาน
  • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ : ลดความเสี่ยงและความผิดพลากในการทำงาน
  • การควบคุมต้นทุนการผลิต : ความรวดเร็วในการผลิต และลดการใช้พลังงาน

ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการผลิตครีมคัสตาร์ด

คุณลักษณะของครีมคัสตาร์ดขึ้นอยู่กับประเภทของขนมอบที่ต้องนำไปใช้งาน เช่น รสชาติ สี เนื้อสัมผัส ความสามารถในการใช้งานด้วยเครื่องจักร ความสามารถในการทนร้อนในการอบ หรือ ทนสภาพการแช่แข็ง

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องนำครีมคัสตาร์ดไปใช้กับ พายแดนิช ต้องเลือกใช้ครีมคัสตาร์ดที่ความสามารถในการทนร้อนในการอบ ในขณะที่ครีมคัสตาร์ดที่ใช้กับเอแคลร์ ต้องมีความสามารถในการทนสภาพการแช่แข็งได้

เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีความหลากหลาย บริษัท พูราโต๊ส จึงได้ทำการพัฒนา ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมทุกสภาพการใช้งานที่ต้องการ โดยคำนึงถึงรสชาติที่อร่อย  ใช้งานได้หลากหลายและสะดวกในการใช้งาน และเรายังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณสมบัติที่มีความเฉพาะเจาะจง ตามความต้องการของลูกค้า

แป้งทำครีมคัสตาร์ดสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์

Cremyvit Classic

สาวนผสมคัสตาร์ดครีม

แป้งทำครีมคัสตาร์ดสำเร็จรูป ประหยัดเวลาการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนการผลิต/ผงคัสตาร์ดสำเร็จรูปเพียงผสมกับน้ำและตี ก็จะได้ครีมคัสตาร์ดกลิ่นวานิลลา ที่เนื้อเนียน

ศูนย์ฝึกทักษะอุตสาหกรรมขนมหวาน

IPCC นำเสนอศูนย์ทดสอบที่มีอุปกรณ์ครบวงจรเพื่อรองรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

Discover

All services

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

ให้บริการลูกค้าด้วยการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมความชำนาญของทีมงาน และการฝึกอบรม รวมถึงการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มระหว่างประเทศ

Discover

All services