องค์กรของเรา

ครอบครัวพูราโต๊ส

พูราโต๊สกรุ๊ป เป็นองค์กรระดับโลกที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง กลุ่มบริษัทของเราเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบริษัทในเครือที่ใกล้ชิดไม่เพียงแต่กับพนักงานของเราเท่านั้น แต่รวมถึงลูกค้าของเราด้วย ความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ผูกพันธ์กันในระยะยาว โดยไม่มีการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก นอกจากนี้ยังได้ช่วยให้เราเพื่อปลูกฝังความสามัคคี วัตถุประสงค์ของพูราโต๊สเพื่อพัฒนาเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ

การขยายครอบครัว

นอกจากนี้เรายังได้สร้างครอบครัว โดยเชื่อมโยงกับคู่ค้าอื่น ๆ อุตสาหกรรม ด้วยการเปิดตัวกรรมการผู้ได้รับการยอมรับสำหรับประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และคุณค่าที่ไม่สามารถประเมิณค่าได้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และภารกิจของเรามุ่งเน้นการตอบสนองมาตรฐานที่สูง และช่วยให้ลูกค้าาประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพูราโต๊ส

วิธีการ

วิธีพูราโต๊สเราทำหน้าที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งทุกอย่าง

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพูราโต๊ส