ส่วนผสม

Grams
Ingredients
Soft'r 1000 Tegral Soft'r Donut
Dry yeast 12
Water 400
Ingredients total 1412

Working Method

ค้นพบ

สูตรที่เกี่ยวข้อง