Vivafil

สินค้ากลุ่มไส้ขนมสำเร็จรูป มีส่วนผสมของชิ้นผลไม้จากธรรมชาติ มีความทนทานสภาวะในการอบเป็นเลิศ สามารถทนได้ในสภาวะการแช่แข็ง

 • สินค้ากลุ่มไส้ขนมสำเร็จรูป
 • มีส่วนผสมของชิ้นผลไม้จากธรรมชาติ
 • มีความทนทานสภาวะในการอบเป็นเลิศ
 • สามารถทนได้ในสภาวะการแช่แข็ง

วีว่าฟิลเป็นสินค้ากลุ่มของไส้ขนมที่มีประกอบของผลไม้ ช่วยเติมเต็มช่องว่างในผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการ ช่วยเติมช่องว่างในขนมเพื่อใช้เป็นไส้ขนม ทำให้เกิดรสชาติที่ดีขึ้นและมีน่าตาน่ารับประทานขึ้น และยังช่วยเติมช่องว่างระหว่างสินค้าในจินตนาการกับการทำงานด้วยกระบวนการผลิตจริง ด้วยคุณสมบัติที่สามารถใช้งานได้กับกระบวนการผลิตทุกชนิด

ในการทดสอบชิม ผู้บริโภคตัดสินว่า วีว่าฟิลเป็นสินค้าที่มีคุณภพาเทียบเคียงกับแยมผลไม้ แต่มีความเป็นธรรมชาติมากกว่า วีว่าฟิลเป็นสินค้าที่บรรจุโดยผ่านกระบวนผลิต ที่มีส่วนผสมของเนื้อผลไม้ 20% โดยปราศจากการแต่งกลิ่นและสีด้วยวัตถุปรุงแต่งสังเคราะห์

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • มี รสชาติเป็นเลิศ เนื่องจากมีชิ้นผลไม้เป็นส่วนผสม
 • มีหลากหลายรสชาติ
 • สะดวก พร้อมใช้งาน
 • ทนต่อสภาวะในเตาอบ

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • มีส่วนผสมผลไม้แท้
 • ไม่ใส่สีสังเคราะห์

ดูคำอธิบายทั้งหมด

สินค้ากลุ่มไส้ขนมสำเร็จรูป มีส่วนผสมของชิ้นผลไม้จากธรรมชาติ มีความทนทานสภาวะในการอบเป็นเลิศ สามารถทนได้ในสภาวะการแช่แข็ง

 • สินค้ากลุ่มไส้ขนมสำเร็จรูป
 • มีส่วนผสมของชิ้นผลไม้จากธรรมชาติ
 • มีความทนทานสภาวะในการอบเป็นเลิศ
 • สามารถทนได้ในสภาวะการแช่แข็ง

วีว่าฟิลเป็นสินค้ากลุ่มของไส้ขนมที่มีประกอบของผลไม้ ช่วยเติมเต็มช่องว่างในผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการ ช่วยเติมช่องว่างในขนมเพื่อใช้เป็นไส้ขนม ทำให้เกิดรสชาติที่ดีขึ้นและมีน่าตาน่ารับประทานขึ้น และยังช่วยเติมช่องว่างระหว่างสินค้าในจินตนาการกับการทำงานด้วยกระบวนการผลิตจริง ด้วยคุณสมบัติที่สามารถใช้งานได้กับกระบวนการผลิตทุกชนิด

ในการทดสอบชิม ผู้บริโภคตัดสินว่า วีว่าฟิลเป็นสินค้าที่มีคุณภพาเทียบเคียงกับแยมผลไม้ แต่มีความเป็นธรรมชาติมากกว่า วีว่าฟิลเป็นสินค้าที่บรรจุโดยผ่านกระบวนผลิต ที่มีส่วนผสมของเนื้อผลไม้ 20% โดยปราศจากการแต่งกลิ่นและสีด้วยวัตถุปรุงแต่งสังเคราะห์

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • มี รสชาติเป็นเลิศ เนื่องจากมีชิ้นผลไม้เป็นส่วนผสม
 • มีหลากหลายรสชาติ
 • สะดวก พร้อมใช้งาน
 • ทนต่อสภาวะในเตาอบ

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • มีส่วนผสมผลไม้แท้
 • ไม่ใส่สีสังเคราะห์

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์ฝึกทักษะอุตสาหกรรมขนมหวาน

IPCC นำเสนอศูนย์ทดสอบที่มีอุปกรณ์ครบวงจรเพื่อรองรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

ศูนย์ฝึกทักษะอุตสาหกรรมขนมหวาน

บริการทั้งหมด