Kimo Croissant A+

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพสำหรับการผลิตแป้งโดแช่แข็งที่ยังไม่หมักสำหรับขนมที่มีด้วยการรีดขึ้นชั้นด้วยไขมันทุกชนิด
เพื่อรับประกันการสูญเสียคุณภาพน้อยที่สุดในอายุการเก็บรักษาระหว่างการแช่แข็งเป็นเวลานาน
ระยะเวลา (3-6 เดือน)

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพสำหรับการผลิตแป้งโดแช่แข็งที่ยังไม่หมักสำหรับขนมที่มีด้วยการรีดขึ้นชั้นด้วยไขมันทุกชนิด
เพื่อรับประกันการสูญเสียคุณภาพน้อยที่สุดในอายุการเก็บรักษาระหว่างการแช่แข็งเป็นเวลานาน
ระยะเวลา (3-6 เดือน)

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

ให้บริการลูกค้าด้วยการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมความชำนาญของทีมงาน และการฝึกอบรม รวมถึงการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มระหว่างประเทศ

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

บริการทั้งหมด