Cocoa Butter

ไขมันโกโก้แท้100% จากเมล็ดโกโก้

 • เหมาะสำหรับการใช้งานในการผสมกับช็อกโกแลตแท้
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
 • เหมาะในการใช้งานกับช็อกโกแลตแท้
 • สามารถใช้งานได้หลากหลาย
 • ผ่านกระบวนการคัดสรรที่ดี
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
 • เหมาะในการใช้งานกับช็อกโกแลตแท้
 • สามารถใช้งานได้หลากหลาย
 • ผ่านกระบวนการคัดสรรที่ดี

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ไขมันโกโก้แท้100% จากเมล็ดโกโก้

 • เหมาะสำหรับการใช้งานในการผสมกับช็อกโกแลตแท้
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
 • เหมาะในการใช้งานกับช็อกโกแลตแท้
 • สามารถใช้งานได้หลากหลาย
 • ผ่านกระบวนการคัดสรรที่ดี
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
 • เหมาะในการใช้งานกับช็อกโกแลตแท้
 • สามารถใช้งานได้หลากหลาย
 • ผ่านกระบวนการคัดสรรที่ดี

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์ช็อกโกแลต

ที่ศูนย์ช็อกโกแลต เรามีผู้เชี่ยวชาญของเราที่จะให้ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้ม การผลิตช็อกโกแลตรวมถึงการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์กระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ศูนย์ช็อกโกแลต

บริการทั้งหมด