Carat Supercrem

ผลิตภัณฑ์เลียนแบบช็อกโกแลตที่มีรสโกโก้ที่เข้มข้น มีลักษณะเป็นเนื้อครีม และมีรสสัมผัสที่เนียนนุ่ม

 • สะดวก ใช้งานได้ทันที
 • ใช้ได้ทั้งก่อนและหลังอบและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแช่แข็ง
 • รสชาติเนื้อสัมผัสดีเยี่ยม

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • สะดวก ใช้งานได้ทันที
 • ใช้ได้ทั้งก่อนและหลังอบในผลิตภัณฑืขนมอบ และยังสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแช่แข็ง
 • รสชาติเนื้อสัมผัสดีเยี่ยม

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • รสชาติดี
 • เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
 • สอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค
 • สะดวกในการบริโภค
 • สะดวกในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทันที

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์เลียนแบบช็อกโกแลตที่มีรสโกโก้ที่เข้มข้น มีลักษณะเป็นเนื้อครีม และมีรสสัมผัสที่เนียนนุ่ม

 • สะดวก ใช้งานได้ทันที
 • ใช้ได้ทั้งก่อนและหลังอบและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแช่แข็ง
 • รสชาติเนื้อสัมผัสดีเยี่ยม

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • สะดวก ใช้งานได้ทันที
 • ใช้ได้ทั้งก่อนและหลังอบในผลิตภัณฑืขนมอบ และยังสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแช่แข็ง
 • รสชาติเนื้อสัมผัสดีเยี่ยม

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • รสชาติดี
 • เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
 • สอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค
 • สะดวกในการบริโภค
 • สะดวกในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทันที

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

วิจัยและพัฒนา

ทีมงานวิจัยของเราพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันล้ำสมัยของเราพร้อมให้บริการอย่างครบถ้วน

วิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด