Belcolade Chocolate Powder - F1

ผงโกโก้ มีไขมันโกโก้ 25% รสชาติเข้มข้น สามารถใช้งานในการเพิ่มกลิ่นและสีในผลิตภัณฑ์ขนม

  • สามารถใช้งานในการเพิ่มกลิ่นและสีในผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภท

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • สามารถใช้งานในการเพิ่มกลิ่นและสีในผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภท

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

  • สามารถใช้งานในการเพิ่มกลิ่นและสีในผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภท

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ผงโกโก้ มีไขมันโกโก้ 25% รสชาติเข้มข้น สามารถใช้งานในการเพิ่มกลิ่นและสีในผลิตภัณฑ์ขนม

  • สามารถใช้งานในการเพิ่มกลิ่นและสีในผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภท

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • สามารถใช้งานในการเพิ่มกลิ่นและสีในผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภท

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

  • สามารถใช้งานในการเพิ่มกลิ่นและสีในผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภท

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์ฝึกทักษะอุตสาหกรรมขนมหวาน

IPCC นำเสนอศูนย์ทดสอบที่มีอุปกรณ์ครบวงจรเพื่อรองรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

ศูนย์ฝึกทักษะอุตสาหกรรมขนมหวาน

บริการทั้งหมด