Miroir Plus Chocolat Noir

เกรซซิ่งพร้อมใช้คุณภาพสูง ให้ความเงางามดั่งแล๊กเกอร์เปียโน รสช๊อคโกแลตแท้จากเบลเยี่ยม ใช้ได้กับขนมทีต้องการความละเอียดอ่อน หรือขนมที่ต้องจัดเก็บในช่องแช่เยือกแข็ง

  • Chocolate glaze ready to use

เกรซซิ่งพร้อมใช้คุณภาพสูง ให้ความเงางามดั่งแล๊กเกอร์เปียโน รสช๊อคโกแลตแท้จากเบลเยี่ยม ใช้ได้กับขนมทีต้องการความละเอียดอ่อน หรือขนมที่ต้องจัดเก็บในช่องแช่เยือกแข็ง

  • Chocolate glaze ready to use