Miroir Plus Chocolat Noir

เกรซซิ่งพร้อมใช้คุณภาพสูง ให้ความเงางาม มีส่วนผสมจากช็อกโกแลตแท้ ใช้ได้กับขนมทีต้องการความละเอียดอ่อน หรือขนมที่ต้องจัดเก็บในช่องแช่เยือกแข็ง

 • เกรซซิ่งพร้อมใช้รสช็อกโกแลต อุ่น ที่อุณหภูมิ 35-40 องศา
 • มีช็อกโกแลตแท้จากเบลเยี่ยม 21%
 • ให้ความเงางาม
 • ใช้กับขนมแช่แข็งได้

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • สะดวกพร้อมใช้งาน
 • ให้ความเงางาม
 • ใช้กับขนมแช่แข็งได้

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • รสชาติเป็นเลิศ ทำจากช็อกโกแลตแท้จากเบลเยี่ยม

ดูคำอธิบายทั้งหมด

เกรซซิ่งพร้อมใช้คุณภาพสูง ให้ความเงางาม มีส่วนผสมจากช็อกโกแลตแท้ ใช้ได้กับขนมทีต้องการความละเอียดอ่อน หรือขนมที่ต้องจัดเก็บในช่องแช่เยือกแข็ง

 • เกรซซิ่งพร้อมใช้รสช็อกโกแลต อุ่น ที่อุณหภูมิ 35-40 องศา
 • มีช็อกโกแลตแท้จากเบลเยี่ยม 21%
 • ให้ความเงางาม
 • ใช้กับขนมแช่แข็งได้

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • สะดวกพร้อมใช้งาน
 • ให้ความเงางาม
 • ใช้กับขนมแช่แข็งได้

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • รสชาติเป็นเลิศ ทำจากช็อกโกแลตแท้จากเบลเยี่ยม

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

Sensory Analysis

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ การรับรู้ และความชอบของผู้บริโภคในสูตร รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของกระบวนการ

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส

ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค