ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค-ภาพรวมเพจ

เซ็นโซบัส

เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีอุปกรณ์ครบครัน เป็นรถที่สามารถเดินทางไปยังที่ซึ่งผู้บริโภคโดยตรง และสามารถรองรับคนได้ 250 คนต่อวัน

ค้นพบ

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ การรับรู้ และความชอบของผู้บริโภคในสูตร รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของกระบวนการ

ค้นพบ

รสชาติวันพรุ่งนี้

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกในเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกและในท้องถิ่นและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับเบเกอรี่ขนมอบขนมหวานและช็อกโกแลต

ค้นพบ