Tegral Brownie Mix

แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำช็อกโกแลตราวนี่

  • แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำช็อกโกแลตราวนี่

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ช่วยคงความสดใหม่ให้กับผลิตภํณฑ์
  • ใช้สร้างสรรเมนูได้อย่างหลากหลาย
  • มีสีสรรสวยงาม
  • มีกลิ่นหอมวานิลลา

ดูคำอธิบายทั้งหมด

แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำช็อกโกแลตราวนี่

  • แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำช็อกโกแลตราวนี่

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ช่วยคงความสดใหม่ให้กับผลิตภํณฑ์
  • ใช้สร้างสรรเมนูได้อย่างหลากหลาย
  • มีสีสรรสวยงาม
  • มีกลิ่นหอมวานิลลา

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์ช็อกโกแลต

ที่ศูนย์ช็อกโกแลต เรามีผู้เชี่ยวชาญของเราที่จะให้ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้ม การผลิตช็อกโกแลตรวมถึงการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์กระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ศูนย์ช็อกโกแลต

บริการทั้งหมด