Mont Blanc Blueberry

Ingredients

Working Method

Almond biscuit
  • นำเนย น้ำตาลทราย ตีใหข้นฟู ตามด้วยไข่ ตีให้เข้ากัน ตามด้วย TG spong cake และ อัลมอนด์ผง เทไส่พิมพ์ โรยอัลมอนด์ อบที่ อุณหภูมิ 175 เป็นเวลา 20-25 นาที

Chestnut mousse
  • นำ เกาลัดบด ตีให้นิ่มผสมกับ มาสคาโปน ตีให้ส่วนผสมเข้ากัน นำครีมหนึ่งส่วน ผสมกับเจลาติน เข้าไมโครเวฟให้ส่วนผสม ละลาย แล้วนำมาเทใส่รวมกัน จากนั้นผสม festipak ที่ตีตั้งยอดไว้แล้ว

Sable biscuit
  • นำเนย ,Tg satin vanilla, แป้งอเนกประสงค์ เกลือ อัลมอนด์บด ใส่ลงในโถตี โดยใช้หัวใบพัด ตีจนส่วนผสม เป็นเนื้อทราย จากนั้นใส่ไข่ลงไป จนเป็นก้อน จากนั้นนำก้อน  คุกกี้แร๊ปแล้วไปแช่เย็น 1 ชั่วโมง นำมารีดเป็นแผ่น หนา 2 มิล

Discover

Related recipes