Soft'r Melting

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีความนุ่ม ละมุนในปาก ตลอดอายุการจัดเก็บของขนมปัง

  • สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง
  • ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีความนุ่ม ละมุนในปาก ตลอดอายุการจัดเก็บของขนมปัง
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
  • ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของขนมปัง ให้มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนในปาก
  • ยืดอายุของขนมปัง
  • ช่วยควบคุมต้นทุนในการผลิต
  • ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
  • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในด้านเนื้อสัมผัสของขนมปัง นุ่มละลายในปาก
  • ช่วยควบคุมเนื้อสัมผัส ให้ดีตลอดอายุการจัดเก็บ
  • ใช้งานได้หลากหลายประเภท

ขนมปังนุ่ม เช่น โดนัท พาเนโทน เป็นขนมที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้ผลิตจึงต้องทำการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี เพื่อให้มีเน้อสัมผัสที่ดีขึ้น และเก็บได้นานขึ้น เราจึงได้คิดค้น ซอฟท์เตอร์ เมลติ้ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสดใหม่ให้กับขนมปังนุ่ม ด้วยการเพิ่มความนุ่ม ความชุ่มชื้น ลดความเหนียวติดฟัน และเพิ่มความยืดหยุ่น โดยควบคุมให้คงที่ตลอดอายุการจัดเก็บ ซอฟท์เตอร์ เมลติ้งช่วยสร้างคุณสมบัติที่ดีในการละลายในปาก เพื่อรับประทานได้ง่ายขึ้น

ซอฟท์เตอร์ เมลติ้ง ช่วยให้ท่านสามารถสร้างขนมปังแบบใหม่ ยืดอายุการจัดเก็บ ลดของเสีย

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Puravita Wholemeal

แป้งทำขนมปังสำเร็จรูปที่มีโฮลวีต และรำข้าวเป็นองค์ประกอบหลัก; ทำให้ขนมปังที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สุขภาพของผู้บริโภค

Soft'r

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังที่คิดค้นมาเพื่อใช้กับขนมปังนุ่มที่แพ็คในซอง; สินค้ากลุ่มซอฟท์เตอร์คิดค้นจากเทคโนโลยีของอิมัลซิไฟเออร์และเอนไซม์ เพื่อช่วยในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปังตลอดช่วงอายุในการเก็บรักษาขนมปัง

Puravita Dark Rye

แป้งทำขนมปังสำเร็จรูปที่มีแป้งไรย์ และแป้งมอลต์เป็นองค์ประกอบหลัก ทำให้ขนมปังที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สุขภาพของผู้บริโภค

S500

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังที่มีคุณภาพเป็นเลิศ; ช่วยทำให้ผู้ผลิตหมดความกังวลในกระบวนการผลิต; ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพที่ดีและมีรูปร่างสวยงาม

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

ให้บริการลูกค้าด้วยการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมความชำนาญของทีมงาน และการฝึกอบรม รวมถึงการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มระหว่างประเทศ

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

บริการทั้งหมด