Focaccia

Ingredients

วิธีทำ 

  • ผสมแป้งขนมปัง ตามด้วย O-tentic, Sapore Rigoleto เกลือป่น และน้ำเปล่า ลงในโถผสม ผสมด้วยความเร็วต่ำ 3 นาที และความเร็วปานกลาง 6 นาที จนโดว์มีอุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส
  • พักโดว์ที่ผสมได้ที่แล้วในข้อ1 ประมาณ 60 นาที ในกล่องที่มีฝาปิด
  • ตัดแบ่งน้ำหนักขนาดตามต้องการ พักไว้อีกประมาณ 20 นาที
  • ค่อยๆใช้ปลายนิ้ว กดแผ่แป้งอกให้เป็นแผ่น วางใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ 
  • นำไปหมักในเครื่องหมักขนมปังที่ความชื้น 80% และอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
  • โรยตกแต่งด้วยส่วนตกแต่งที่เตรียมไว้ 
  • นำเข้าอบประมาณ 30 นาที ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส (ไฟบน 250 ไฟล่าง 230) 
  • นำออกมาพักไว้ให้เย็น  จัดเสิร์ฟตามต้องการ

Discover

Related recipes