Puravita Spekkle

แป้งทำขนมปังสำเร็จรูปมีงา เมล็ดลินซีด เมล็ดทานตะวัน และแป้งมอลต์เป็นองค์ประกอบหลัก; ทำให้ขนมปังที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สุขภาพของผู้บริโภค

  • แป้งทำขนมปังสำเร็จรูปที่มีงา เมล็ดลินซีด เมล็ดทานตะวันและแป้งมอลต์เป็นองค์ประกอบหลัก
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
  • สามารถเพิ่มจุดขายในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ
  • เพิ่มความสะดวกสบายในการผลิต
  • สามารถพัฒนาโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นได้
  • ช่วยเพิ่มจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ขนมปัง
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
  • ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดี มีจุดเด่น มีคุณค่าทางโภชนาการ
  • ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Puravita Wholemeal

แป้งทำขนมปังสำเร็จรูปที่มีโฮลวีต และรำข้าวเป็นองค์ประกอบหลัก; ทำให้ขนมปังที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สุขภาพของผู้บริโภค

Puravita Dark Rye

แป้งทำขนมปังสำเร็จรูปที่มีแป้งไรย์ และแป้งมอลต์เป็นองค์ประกอบหลัก ทำให้ขนมปังที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สุขภาพของผู้บริโภค

Soft'r Melting

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง; ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีความนุ่ม ละมุนในปาก ตลอดอายุการจัดเก็บของขนมปัง

Softgrain

สินค้าที่มีองค์ประกอบหลักคือธัญพืชแบบเต็มเม็ด; ผ่านกระบวนการทำให้มีความนุ่ม ชุ่มชื้น พร้อมใช้งาน ; มีการหมักเพื่อให้มีกลิ่น รสชาติเฉพาะตัว;